Regeldruk bij woningcorporaties: Wat is het rendement? (deel 1/2)

Voor de woningcorporatiesector ligt dit gecompliceerd. Een ding weet je zeker, er zal niemand een percentage noemen, iets van: ‘Ik denk dat het rendement van de Nieuwe Woningwet 5,31% is.’

Deze blog schrijf ik naar aanleiding van een artikel op MKW platform (platform voor midden en kleine woningcorporaties) over de regeldruk voor woningcorporatie.

Het eerste waar ik aan moest denken, tijdens het lezen van het artikel, was een filmpje van Charlie Chaplin. Het eerste deel aan de lopende band geeft de huidige praktijk van de corporaties perfect weer. Dit filmpje typeert voor mij de uitkomsten van de gehouden enquête, zeker wat betreft de impact van de regeldruk op de organisatie (werkdruk). Als je niet uitkijkt loop je achter de feiten aan.

Regelgeving & toezicht

Startend met de kant van de regelgeving. Regelgeving heeft simpelweg nut, dit geeft structuur en orde aan onze samenleving. Stel je voor dat er geen verkeersregels zouden zijn. Dat zorgt voor veel problemen en uiteindelijk zullen er waarschijnlijk toch ongeschreven regels ontstaan.

Er is momenteel veel nieuwe én bestaande wet- en regelgeving voor de corporatiesector. De corporaties hebben hun handen vol aan het inregelen van de nieuwe regels en het zorgen dat de bestaande regels nog steeds keurig worden nageleefd. Daar bovenop komt dat het toezicht nieuw is. De Autoriteit Woningcorporaties (AW), als onderdeel van het Ministerie van BZK, is een nieuw toezichtorgaan en is logischerwijs druk bezig haar nieuwe organisatie en haar rol als toezichthouder vorm te geven. Dat kost tijd.

“De corporatiewereld is volop in beweging, zowel aan de kant van het toezicht als aan de kant van de corporaties.”

Wat kun je er als woningcorporatie aan doen…

Voer het gesprek met elkaar en blijf dat doen. Als sector gebeurt dit via diverse samenwerkingsverbanden, koepelorganisaties en dergelijke.
Maar ook het gesprek met de toezichthouders is cruciaal. Ook zij snappen dat de regeldruk en werkdruk, kortom herkennen de huidige situatie en zoeken naar praktische uitvoerbaarheid, maar dit wel binnen een toezichtkader. En laat nou juist dit kader in ontwikkeling zijn, dat maakt het extra lastig een ‘goed gesprek’ te voeren en het gezamenlijk belang centraal te zetten én te houden. De eerste focus ligt toch al snel op de eigen organisatie, het eigen belang.

Het wordt echt nijpend als de regeldruk de corporaties afleid van hun kerntaak. In een zekere zin gebeurt dat al, bewust of onbewust. Je zal maar corporatiebestuurder, verantwoordelijk manager, medewerker van een corporatie of toezichthouder zijn in deze dynamiek. Hoe hou jij je hoofd boven water en zorg je dat je enerzijds de juiste dingen doet en anderzijds voldoet aan de hoeveelheid aan wetten en regels (of dat borgt). Dat is op zijn zachts gezegd een uitdaging.

Hoe zorg je dat je niet achter de feiten aan loopt… Lees hierover meer in de volgende blog.

Meer weten? De cursussen Resultaatgericht sturen in de huidige tijd en Uw corporatie in control helpen u bij het behapbaar maken van alle regeldruk.

Leander van Waardenburg

“Leren van elkaar…door een interactieve aanpak en open sfeer, waarin iedereen zich ‘thuis’ voelt en zijn/haar steentje graag wil bijdragen. De deelnemers zijn het ‘hoofdingrediënt’ voor een succesvolle cursus. De kennis en kunde uit de groep combineer ik met mijn eigen kennis en ervaring, zodat er een mooi ‘gerecht’ ontstaat waar we allemaal van genieten. Leren mag vooral ook leuk zijn! De structuur zit in het programma, daar zorg ik als docent voor, het succesvol invullen van het programma doe we samen.”

‘I never lose, I either win or learn’ – Nelson Mandela.