Regeldruk bij woningcorporaties: Wat is het rendement? (deel 2/2)

Niet achter de feiten aanlopen, makkelijk gezegd maar hoe breng je dat in de praktijk. Ik denk gelijk weer aan het filmpje van Charlie Chaplin aan de lopende band…

Regelgeving & toezicht in de praktijk

Nieuwe regels bedenken is een, maar deze uitvoeren en vervolgens hierop toezien is fase twee. Als derde fase wordt gekeken naar kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid en tot slot zal worden gekeken naar verbeteringen doorvoeren. Momenteel zit de corporatiesector en het toezicht nog volop in fase twee, maar is ook fase drie meer en meer aan de orde. Corporaties zijn druk bezig de hoeveelheid aan (nieuwe) regels een plek te geven in haar bedrijfsvoering en de Autoriteit Woningcorporaties (AW) is druk bezig met haar organisatie en activiteiten verder vorm te geven (fase twee activiteiten). De nieuwe wetgeving is door corporaties deels ingevoerd en voor een ander deel nog volop onderhanden, daarbij stuit zij op diverse praktische problemen. De AW is haar nieuwe manier van toezicht in de praktijk aan het brengen, wat uiteraard ook praktische problemen met zich meebrengt (fase drie activiteiten). De fase van structurele verbetering is nauwelijks aan de orde.

Risico op (middel)lange termijn

Als je deze dynamiek vertaalt naar een risicoprofiel voor de sector, dan zeg ik: zeer hoog / zeer hoog (kans & impact). Daar moet je dus iets mee als sector en als toezichthouder(s). Niet direct een verhoogd risico op het herhalen van eerdere misstanden, maar bijvoorbeeld wel op het creëren van (onnodig) veel inefficiënties, murw geslagen organisaties en onvoldoende focus op de ontwikkeling van de medewerkers in de sector (verdere professionalisering). Dit is een risico op de (middel)lange termijn voor de ontwikkeling van de sector. Als een organisatie bezig is met voldoen aan wet- en regelgeving, dan gaat dat ten koste van aandacht aan andere zaken, zoals organisatie-ontwikkeling en mogelijk zelfs de klant. En wat die laatste betreft: waar doen we het ook alweer allemaal voor?!

Wat kun je er als woningcorporatie aan doen (de praktijk)…

Moet je dan stilzitten: Nee! Voer het gesprek over een gezamenlijke aanpak om de corporatiesector te laten doen waarvoor zij op aard is: een doelgroep bedienen die het recht heeft om bediend te worden.

“Gezamenlijk een doelgroep bedienen is alleen mogelijk als het belang van de doelgroep centraal staat!”

De doelgroep helpen zonder daar zelf beter van te worden en zonder je eigen belang op de eerste plaats te zetten. Het klinkt idealistisch, dat is het ook, maar dat is wel de weg.

Juiste persoon op de juiste plaats

Je kunt daarnaast als corporatie je ‘zaakjes’ op orde hebben. Door te investeren in de competenties van medewerkers en door de (periodieke) informatievoorziening intern af te stemmen op de externe verantwoording. De juiste persoon op de juiste plaats, iemand die getraind is om te doen wat nodig is in deze tijden (let wel: het zijn tijden van verandering en ontwikkeling, dat is een ander profiel dan een ‘beheerder’).

Continu proces

Zorg daarnaast dat verantwoorden geen incidentele aangelegenheid is, maar maak er een continu proces van door zoveel mogelijk aan te sluiten op de reguliere (interne) informatiestromen en bijvoorbeeld maandelijks harde afsluitingen en controle van systemen te doen. Dan is een jaar niet meer dan een optelling der delen. Klinkt simpel, uiteraard is de praktijk complexer, maar pak de handschoen op en ga ermee aan de slag. Shell levert tenslotte ook in januari zijn jaarrekening op…

De toekomst

Zal het beter worden, ja daar geloof ik in. Heeft het tijd nodig, ja dat weet ik zeker. Hoeveel tijd, dat weet ik niet, maar een aantal toezichtrondes verder zal er meer duidelijk zijn en zullen er zeker verbeteringen zijn doorgevoerd. Daar is het toezicht op en de corporatiesector zelf waardevol en kundig genoeg voor. Het zal alleen nog wel door de zure appel heen bijten worden. Wanneer de sector weer in rustig vaarwater komt, dat zal de toekomst uitwijzen. Eerst verkiezingen, het scheiden van activiteiten (Daeb/Niet-Daeb), nieuw/ander toezicht, ontwikkelingen in de economie en vastgoedmarkt…

Meer weten? De cursussen Resultaatgericht sturen in de huidige tijd en Uw corporatie in control helpen bij het oppakken van de handschoen en uw organisatie klaar te stomen om alle veranderingen de baas te zijn.

Leander van Waardenburg

“Leren van elkaar…door een interactieve aanpak en open sfeer, waarin iedereen zich ‘thuis’ voelt en zijn/haar steentje graag wil bijdragen. De deelnemers zijn het ‘hoofdingrediënt’ voor een succesvolle cursus. De kennis en kunde uit de groep combineer ik met mijn eigen kennis en ervaring, zodat er een mooi ‘gerecht’ ontstaat waar we allemaal van genieten. Leren mag vooral ook leuk zijn! De structuur zit in het programma, daar zorg ik als docent voor, het succesvol invullen van het programma doe we samen.”

‘I never lose, I either win or learn’ – Nelson Mandela.