Vragen? Bel 0182 - 302 444

Het functioneringsgesprek: 4 Het Gesprek

Het functioneringsgesprek bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Hoe jij over jouw functioneren denkt
  Jij bent aan het woord, vraag door over onduidelijkheden, vat samen en bespreek je gevoelens.
 2. De inbreng van je leidinggevende op jouw functioneren
  Hij of zij zal jou vragen wat je ervan vindt.
 3. Bespreken van door jou ingebrachte punten
  Zorg dat je proactief bent en dat je zelf met ideeën/oplossingen komt. Indien nodig, vraag door.
 4. Bespreken van de door je leidinggevende ingebrachte punten
  Zorg dat je tot afspraken komt, waar jullie allebei achterstaan.
 5. Afspraken vastleggen
  Maak concrete afspraken (SMART)

Doordat je eerdere stappen hebt gevolgd weet je wat je wilt bespreken. Dit alleen al helpt enorm en je manager zal dit zeer waarderen. Mocht je iets willen bespreken dat je lastig vindt, bedenk dan eerst hoe je dit het beste kunt uitleggen. Het helpt om het eerst op papier te zetten.

Tips voor een beter gesprek

 • Stel vast hoeveel tijd er is voor het gesprek
 • Maak voor jezelf een agenda
 • Ga lekker zitten, voeten op de grond
 • Spreek naar elkaar je verwachtingen en doelen uit
 • Bepaal (indien nodig) een gezamenlijk referentiekader: wat kan de ander wel en niet van je verwachten?
 • Stel niet meer dan 1 vraag tegelijk.

Maak vervolgens, als het gesprek is geweest, de afspraken die jullie hebben gemaakt SMART en leg de afspraken vast.

S = Specifiek (duidelijk omschreven wat de afspraak is; indien er meer afspraken zijn, doe het dan per onderwerp)
M = meetbaar (hoeveel, welke aantallen) bijvoorbeeld bij een sales functie. Wat moet je omzetten of hoeveel klanten moet je gaan bellen
A= acceptabel (beide partijen zijn het ermee eens)
R = Realistisch (de gemaakte afspraken zijn haalbaar binnen een afgesproken tijd)
T= Tijdgebonden (hoeveel tijd spreken jullie af, wanneer moet iets klaar zijn)

We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Je kunt later in de cyclus ook gebruikmaken van de documenten voor het beoordelingsgesprek en planningsgesprek.

Welkom > Voorbereiding > Reflectie > Do’s en Don’ts > Gesprek

Ook zij kiezen voor HabiTask