Vragen? Bel 0182 - 302 444

De invloed van de schaarste aan vaklieden op het onderhoudsproces

Sinds 2011 wordt het tekort aan vaklieden steeds nijpender: Dreigend tekort aan vaklieden, Tekort aan technici en vaklieden steeds nijpender en Personeelstekort in de bouw: de stand van zaken Er worden oplossingsrichtingen gezocht in de om- en bijscholing van volwassenen, er wordt specifiek ingezet om studenten te laten kiezen voor techniek en daarnaast wordt gezocht…

Lees verder

VvE, hoe zorg je voor goed beheer en advies?

“In mijn rol als manager bij een van de grootste VvE-beheerders van Nederland had ik een afspraak voor een eventuele overname van beheer van een VvE. Twee jonge dames meldde zich en er werd, zoals dit normaalgesproken ook gaat gesproken over de standaard onderwerpen bij overname. Totdat…. het onderwerp over de financiën en over de…

Lees verder

Inkomens- en huurprijsgrenzen 2019

Woningcorporaties houden zich aan strenge huur- en inkomensregels voor het verhuren van sociale huurwoningen. Jaarlijks worden deze “grenzen” verhoogd. De liberalisatiegrens wordt, na 3 jaar bevroren te zijn geweest, voor het eerst weer verhoogd. Huurprijsgrenzen De liberalisatiegrens (de grens tussen sociale- en vrije sector huur) is per 1 januari 2019 € 720,42 (nu € 710,68)….

Lees verder

Professioneel opdrachtgeverschap: Sturen in de toekomst

Professioneel opdrachtgeverschap is hot. Het onderwerp is al een tijd geleden geagendeerd door Aedes in de vorm van regisserend opdrachtgeverschap door Maarten Georgius. Marjet Rutten en Margriet Drijver schrijven er op dit moment een boek over. Daarnaast is het ook een belangrijk thema in de ‘Leergang Vastgoedregisseur’ die door HabiTask wordt verzorgd. Vanuit MainPlus bespreken…

Lees verder

Professioneel opdrachtgeverschap: Te weinig oog voor elkaars belangen

Professioneel opdrachtgeverschap is hot. Het is ook een belangrijk thema in de ‘Leergang Vastgoedregisseur’ die door HabiTask wordt verzorgd. Vanuit MainPlus bespreken wij dit onderwerp regelmatig in de periodieke overleggen met onze opdrachtgevers. Wat mogen opdrachtgevers van ons verwachten en wat verwachten wij van hen? In het vorige blog heb ik ervaringen gedeeld over sturen…

Lees verder

Professioneel opdrachtgeverschap: Hoe lastig het is om te sturen op resultaten.

Professioneel opdrachtgeverschap is hot. Het onderwerp is al een tijd geleden geagendeerd door Aedes in de vorm van regisserend opdrachtgeverschap door Maarten Georgius. Marjet Rutten en Margriet Drijver schrijven er op dit moment een boek over. Daarnaast is het ook een belangrijk thema in de ‘leergang vastgoedregisseur’ die door HabiTask wordt verzorgd. Vanuit MainPlus bespreken…

Lees verder

Waarom laat ik me als appartementseigenaar bestelen?

Het spreekwoordelijk antwoord luidt “gelegenheid maakt de dief”. Het simpele gegeven dat de VvE beheerder te allen tijde bij alle tegoeden op de bankrekeningen kan, maakt de verleiding wel heel groot om even te lenen bij geldnood. Uiteraard met de beste bedoelingen. Natuurlijk wil de beheerder het terug betalen, maar wat als het is om…

Lees verder

Nieuwe inkomensgrenzen sociale huurwoningen per 1 jan. 2018 zijn bekend

De nieuwe inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen per 1 januari 2018 zijn bekend. Woningcorporaties moeten voor de toewijzing in het kader van de staatssteunregeling hier rekening mee houden. De inkomensgrens voor de primaire doelgroep is per 1 januari: € 36.798.  De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt naar € 41.056. De aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag en…

Lees verder

Bewonerscommunicatie is geen kunstje…

Hoe moeten we de bewonerscommunicatie regelen zodat we 70% draagvlak behalen? Dit is de nummer één vraag als het gaat over bewonerscommunicatie. Het uitdagende hiervan is, dat er niet 1 manier is die altijd werkt. Het hangt onder andere af van de context; soort project, doelgroep, historie, maar ook van de mensen die eraan werken….

Lees verder