Vragen? Bel 0182 - 302 444

Zonder samenwerking geen innovatie

Op 14 maart was de badkamer in 1 dag Challenge, georganiseerd door Mitros. Het was een middag die bol stond van vernieuwing. Ik heb menigeen in de zaal ‘nee’ zien schudden …. ‘dat gaat tocht niet werken’. We werden getrakteerd op een blik op de toekomst, wat voor sommigen een brug te ver leek. Volgens mij…

Lees verder

Hoe het woonruimte-verdeelsysteem mensen tussen wal en schip laat vallen

Vroeger was alles anders. Vroeger verdeelden we de woningen zelf. Waren we niet aan regels gebonden en bepaalde een groep sigaar rokende mannen welk gezin welke woning kreeg. Met de introductie van de huisvestingsverordening en het woonruimte-verdeelsysteem in de jaren negentig veranderde dat. Een objectief, eerlijk en transparant systeem deed zijn intrede. Maar wat als…

Lees verder

Leefbaarheid in de kwetsbare wijken onder druk

Bijna de helft van de inwoners van achterstandsbuurten ging er sinds 2012 in leefbaarheid op achteruit. Zo staat in het onderzoek dat is uitgevoerd door Platform31 in opdracht van de G32, het stedennetwerk van middelgrote steden in Nederland. Oorzaken van deze achteruitgang worden genoemd de economische crisis, de ingezakte woningmarkt, de versobering van de verzorgingsstaat,…

Lees verder

Netwerk-leren: Soms lastig; wel effectief

Wijkregisseur

Stel je eens voor dat huurders en/of wijkbewoners elkaar helpen om hun wijk nog prettiger leefbaar te maken. Waar mensen elkaar uitdagen met vernieuwende initiatieven of een knelpunt gezamenlijk willen oplossen. Waar het vanzelfsprekend is dat bewoners en professionals in de wijk samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Waar er vertrouwen en respect is. Met als…

Lees verder

Huurder kan inkomensgegevens opvragen bij Belastingdienst

Aspirant-huurders kunnen de inkomensverklaring die zij nodig hebben voor de toewijzing van een sociale huurwoning digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst. Voor verhuurmedewerkers van corporaties is het belangrijk om te weten dat deze digitale versie van de inkomensverklaring er anders uitziet dan de verklaring via de BelastingTelefoon. Bron: Aedes Meer weten over inkomensverklaring…

Lees verder

Sommige regels moet je misschien niet aan de overheid overlaten?

‘Nieuwe bouwregels slecht voor mensen met een beperking’ kopte de NOS 12 december op de website. Belangenverenigingen Ieder(in) en de Patientenfederatie luiden de noodklok over de voorgenomen wijzigingen van de bouwregelgeving. Ieder(in) geeft op haar eigen website aan dat er sprake is van breed verzet tegen de voorstellen van ministers Blok en Schultz om tegelijk…

Lees verder

Regeldruk bij woningcorporaties: Wat is het rendement?

Lopende band

Voor de woningcorporatiesector ligt dit gecompliceerd. Een ding weet je zeker, er zal niemand een percentage noemen, iets van: ‘Ik denk dat het rendement van de Nieuwe Woningwet 5,31% is.’ Deze blog schrijf ik naar aanleiding van een artikel op MKW platform (platform voor midden en kleine woningcorporaties) over de regeldruk voor woningcorporatie.   Het…

Lees verder