Hoe afhankelijk bent u van uw kennispartner?

Veel woningcorporaties denken na over het uitbesteden van het onderhoud. In de overweging en de noodzaak om kosten te reduceren, te focussen op kerntaken, het realiseren van budgetvoorspelbaarheid en het borgen van continuïteit en kwaliteit in het onderhoudsproces.

Opvallend is dat risicomanagement nog een te bescheiden rol in de weg naar regisserend opdrachtgeverschap speelt. Voor corporaties is het belangrijk dat er risico beheersmaatregelen worden genomen.

Want: Hoe afhankelijk ben je van je ‘ketenpartner’?

Richt een model in waarmee geen perverse prikkel ontstaat
Een perverse ‘omzet’ prikkel ontstaat wanneer een partij in het onderhoudsproces belangen en de mogelijkheden heeft, zoveel mogelijk omzet (lees kosten) te genereren. Wanneer deze partij ook een rol in de organisatie van het proces speelt, wordt de verleiding wel erg groot. Er zijn een aantal modellen mogelijk die dit risico sterk beperken. Een voorbeeld hiervan is de introductie van het afkopen van het onderhoud. Hoewel afkoop een goed instrument binnen het risicomanagement is, is dit geen doel op zich is. Uit ervaringen en cases is gebleken dat onderhoudspartijen buiten het afkoop kader weer naar andere omzet kansen gaan zoeken. Goed risico management is een combinatie van alle hierboven beschreven maatregelen.

Risicomanagement: hoe afhankelijk ben je van een omzet georiënteerde onderhoudspartner?
Enkele belangrijke winstpunten van ketensamenwerking zijn: een omschrijving en borging van de gezamenlijke doelen van alle ketenpartners en een professionele afstand tussen de opdrachtgever (corporaties) en opdrachtnemers (onderhoudspartijen). Voorkom daarom de (te grote) afhankelijkheid in de relatie tussen corporatie en onderhoudspartner! Zodoende voorkom je dat de onderhoudspartij omzet afhankelijk werkt en de kosten voor corporaties oncontroleerbaar worden.

Onderhoud uitbesteden: een kans op een nog beter proces!
Door een goede invulling aan het risicomanagement te geven, door bijvoorbeeld, het huidige onderhoudsproces niet aan 1 partij uit te besteden ontstaan prachtige kansen! Het geeft medewerkers de kans te groeien en zich te ontwikkelen, het geeft een impuls voor kwalitatief vastgoedsturing en garanties op hogere bewonerstevredenheid, aanzienlijke kostenbesparingen en de borging van kwaliteit!

Zo’n kans laat je toch niet liggen?
Wil jij ook meer regie en grip op onderhoud? Wil je steviger in jouw rol komen te staan richting aannemers of het onderhoudsbedrijf. Volg dan vanaf 9 mei de Leergang Vastgoedregisseur! In deze actuele 6-daagse krijg je de theorie op gebied van de assetmanagement, de interne organisatie en ketensamenwerking en je gaat aan de slag met delegeren en aanspreken. Samen met jouw persoonlijke coach werk je aan de punten waar jij het meest behoefte aan hebt. Daarnaast breng je deze theorie direct in de praktijk tijdens een praktijkopdracht binnen jouw organisatie. Dit alles zodat je dit mooie traject kunt afsluiten met het diploma.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *