Professioneel opdrachtgeverschap: Te weinig oog voor elkaars belangen

Professioneel opdrachtgeverschap is hot. Het is ook een belangrijk thema in de ‘Leergang Vastgoedregisseur’ die door HabiTask wordt verzorgd.

Vanuit MainPlus bespreken wij dit onderwerp regelmatig in de periodieke overleggen met onze opdrachtgevers. Wat mogen opdrachtgevers van ons verwachten en wat verwachten wij van hen? In het vorige blog heb ik ervaringen gedeeld over sturen op de werkwijze in plaats van resultaten over de dienstverlening. In deze blog sta ik stil bij de balans tussen oog hebben voor de gezamenlijke en individuele belangen van corporaties en ketenpartners.

Te weinig oog voor elkaars belangen
Door open te communiceren over elkaars belangen en de gezamenlijke belangen ontstaat begrip voor elkaars positie en kun je er in de samenwerking beter rekening mee houden. Corporaties hebben belang bij een zo scherp mogelijke prijs tegen de hoogste kwaliteit. Onderhoudsbedrijven hebben belang bij een zo hoog mogelijke omzet. Belangen die in beginsel haaks staan op elkaar.

Corporaties hebben belang bij een zo kort mogelijke periode waarin het mutatieonderhoud plaatsvindt, zodat de frictieleegstand zo beperkt mogelijk is. Het is onderhoudsbedrijven veel waard om een aantal extra dagen ruimte te creëren in de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarmee ontstaat flexibiliteit in de planning en dat zorgt voor een betere kwaliteit.

De onderhoudspartner wil daarom zo snel mogelijk de huuropzegging ontvangen zodat hij hier in zijn planning rekening mee kan houden. Daarom is het moment waarop de huuradministratie de huuropzegging stuurt van cruciaal belang. De corporatie wil nul opleverpunten en zoveel mogelijk aansluitend verhuren. Daarom wordt de onderhoudspartner scherp gehouden om dit z.s.m. voor elkaar te krijgen. Hier is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid, een belangrijke basis voor een succesvolle samenwerking. Als deze belangen echter onvoldoende worden uitgesproken, dan bestaat het risico dat partijen het grotere gezamenlijke doel uit het oog verliezen en verzanden in het opkomen voor eigen belang.

In de cursus ‘Leergang Vastgoedregisseur’ is dit een belangrijk terugkerend thema: maak inzichtelijk welke belangen er spelen, zowel binnen de corporatie als bij de onderhoudspartner. Dat wil niet zeggen dat je direct een invulling moet geven aan de beantwoording van deze belangen, maar het (h)erkennen zorgt ervoor dat je beter begrijpt waarom je ketenpartner reageert.Zo wordt samenwerken gebaseerd op transparantie en dat biedt een uitstekende basis voor een langdurig en prettige werkrelatie!