Professioneel opdrachtgeverschap: Sturen in de toekomst

Professioneel opdrachtgeverschap is hot. Het onderwerp is al een tijd geleden geagendeerd door Aedes in de vorm van regisserend opdrachtgeverschap door Maarten Georgius. Marjet Rutten en Margriet Drijver schrijven er op dit moment een boek over. Daarnaast is het ook een belangrijk thema in de ‘Leergang Vastgoedregisseur’ die door HabiTask wordt verzorgd.

Vanuit MainPlus bespreken wij dit onderwerp regelmatig in de periodieke overleggen met onze opdrachtgevers. Wat mogen opdrachtgevers van ons verwachten en wat verwachten wij van hen? In het vorige blog heb ik ervaringen gedeeld over voldoende oog hebben voor elkaars belangen. In deze blog sta ik stil bij de ontwikkeling van competenties van medewerkers van corporaties.

Ontwikkeling competenties: vanuit de macht sturen
Onderdeel van regisserend opdrachtgeverschap is ook dat je vanuit vertrouwen in elkaar iedere dag werkt om het proces nog beter te maken. Vanuit deze filosofie betekent het ook dat bijvoorbeeld opzichters bij corporaties aan worden gesproken op het niet nakomen van afspraken. Niets is vervelender dan dat de dienstverlening naar een bewoner stokt omdat er niet tijdig antwoord wordt gegeven op een vraag die moet worden voorgelegd aan een opzichter. Als dit vaker niet tijdig gebeurd, wordt er geëscaleerd. De relatie tussen bijvoorbeeld een opzichter van corporatie en opzichter MainPlus kan dan onder druk komen te staan, omdat de opzichter van de corporatie dit vervelend vindt en vanuit de traditionele rol dan naar zijn machtspositie als opdrachtgever grijpt.

Tijdens de leergang vastgoedregisseur blijkt dat opzichters van corporaties het nog lastig vinden om op een professionele manier te escaleren gericht op de inhoud. Er wordt of te laat of op zo’n manier geëscaleerd dat er vanuit de machtspositie als opdrachtgever wordt gehandeld.

Hoe nu verder?
Er worden flinke stappen gemaakt in de samenwerking tussen corporaties en onderhoudspartners. Het ontwikkelen van competenties bij zowel onderhoudsbedrijven als bij corporaties is een continu proces. Door in de praktijk ruimte te maken voor het bespreken van verbetervoorstellen en reflectie én via het volgen van een training als leergang vastgoedregisseur worden hulpmiddelen aangereikt waarmee betrokkenen zich verder kunnen ontwikkelen. In deze leergang wordt naast een theoretisch kader ook volop ruimte gemaakt om met andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en de theorie binnen de eigen corporatie toe te passen.

Mooi om corporaties samen met onze collega’s zo te faciliteren om de rol als regisserend opdrachtgever nog beter in te vullen. Ik ga graag het gesprek met u aan tijdens de ‘Leergang Vastgoedregisseur’ en/of vanuit mijn rol binnen MainPlus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *