Professioneel opdrachtgeverschap: Hoe lastig het is om te sturen op resultaten.

Professioneel opdrachtgeverschap is hot. Het onderwerp is al een tijd geleden geagendeerd door Aedes in de vorm van regisserend opdrachtgeverschap door Maarten Georgius. Marjet Rutten en Margriet Drijver schrijven er op dit moment een boek over. Daarnaast is het ook een belangrijk thema in de ‘leergang vastgoedregisseur’ die door HabiTask wordt verzorgd.

Vanuit MainPlus bespreken wij dit onderwerp regelmatig in de periodieke overleggen met onze opdrachtgevers. Wat mogen opdrachtgevers van ons verwachten en wat verwachten wij van hen?

Wat is professioneel opdrachtgeverschap eigenlijk? Aedes heeft hier een visie op geschreven in een publicatie genaamd ‘Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap’. Elementen die hierin terugkomen zijn:

  • Het onderhoudsvraagstuk is complexer geworden en daarmee zijn corporaties en onderhoudspartners afhankelijker van elkaar geworden
  • Schrijf niet tot in detail voor maar formuleer je einddoelen
  • Formuleer met elkaar de belangen van iedere partij individueel en gezamenlijk
  • Beslis als corporatie wat je zelf doet en wat je uitbesteedt
  • Het vereist andere competenties van de opdrachtgevers: van voorschrijven naar regisseren, van bestekken naar einddoelen en het inbouwen van controlemechanismes om te beoordelen of het project nog op koers ligt om gestelde einddoelen te halen
  • Het vereist daarmee een cultuurverandering: bouw aan gezamenlijk vertrouwen

Wat zijn onze ervaringen?
De invulling van het professioneel opdrachtgeverschap verschilt per corporatie. Wij zien dat corporaties echt stappen maken in de manier waarop de samenwerking met onderhoudspartijen wordt vormgegeven. Tegelijk is er een aantal terugkerende aandachtspunten. Dat begint veelal bij de totstandkoming van de overeenkomst. In dit drieluik behandel ik drie aandachtspunten: sturen op werkwijze in plaats van dienstverlening, te weinig oog hebben voor elkaars belangen en sturen vanuit de macht.

Sturen op werkwijze i.p.v. resultaten dienstverlening
Woningcorporaties hebben de ambitie om te sturen op resultaten. In de praktijk blijkt dit voor medewerkers in hun rol als opdrachtgever lastig vorm te geven. Corporaties sturen nog vaak op de manier waarop het resultaat tot stand komt. Bijvoorbeeld in een propositie waarin wordt gewerkt met een afkoopmodel met gegarandeerde resultaten, wordt geëist dat er een compleet bestek wordt gemaakt en een volledige breakdown van de kosten. De garanties zijn gebaseerd op uitgangspunten van een professionele dienstverlener. Het argument dat hierbij door corporaties wordt gehanteerd is transparantie: wij willen precies weten hoe jullie verdienmodel is opgebouwd want dat biedt vertrouwen in een langduriger samenwerking. In de praktijk blijkt dit vaak een voorbode van een kaasschaafmethode in de onderhandelingen. Onderhoudsbedrijven krijgen daarnaast nog regelmatig de boodschap mee dat het prima is dat zij een verdienmodel creëren, maar ze mogen niet teveel verdienen.

Dit staat echter haaks op de manier waarop de overeenkomst is ingestoken: er worden garanties gegeven op het eindproduct tegen gegarandeerde kosten. De wijze waarop de contractmanager en het managementteam zich opstelt is vaak een voorbode van de manier waarop er na het sluiten van de overeenkomst wordt samengewerkt.

Het mooie is dat opzichters en andere betrokkenen bij corporaties open staan voor verbetermogelijkheden. Ik mag namens HabiTask vaak enthousiaste cursisten ontvangen bij de leergang vastgoedregisseur.

Het belooft de komende periode daarom weer een interessante tijd te worden: ik hou u graag op de hoogte, te beginnen met het eerstvolgende blog over oog hebben voor elkaars belangen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *