De vernieuwende vastgoedregisseur

Afgelopen week mocht ik weer cursus geven aan een enthousiaste groep cursisten van de leergang vastgoedregisseur (HabiTask). Centrale thema’s in dit kader zijn:

  • Professioneel opdrachtgeverschap
  • Sturen op risico’s
  • Juiste afwegingen maken tussen klanttevredenheid, kwaliteit en geld.

De cursisten geven expliciet aan  dat het voor hen als medewerkers van corporaties vaak lastig is om een switch te maken naar een andere manier van werken: het is de kunst van het loslaten, weten waar je tegelijk scherp op moet zijn en hoe je de ander aanspreekt op resultaten. Vanuit sturen op detailniveau in de vorm van een gedetailleerd plan van aanpak of bestek naar sturen op hoofdlijnen en de kracht van de markt mobiliseren.

Deze aspirant-vastgoedregisseurs zijn actief in een organisatie die zij deels zelf kunnen vormgeven én waarin zij afhankelijk zijn van de faciliteiten die directie en MT bieden. Het aloude credo ‘De vis stinkt naar de kop en niet naar de staart’ is ook hier van toepassing.

Wanneer je als bestuurder of manager een rol speelt in het veranderproces, is het van belang dat je dit proces goed begeleidt. Begeleiding bestaat uit enerzijds helderheid geven over de koers die de corporatie heeft uitgezet én het ruimte bieden aan emoties die onderdeel uitmaken van het veranderproces. Ten slotte staat of valt het succes ook bij de wijze waarop management en directie het voorbeeldgedrag laten zien.

Daar zit ’m nou net de crux. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat veel nieuwe bestuurders nog uit de sector komen (in 2016 waren er drie van de vijftien afkomstig van buiten de sector):

De vraag is dan ook of het management in staat is om zelf de verandering te realiseren als zij zelf al onderdeel uitmaken van de branche. Door de focus die er nu ligt op governance wordt er veel tijd besteed aan verantwoording naar toezichthouders. Deze tijd kan niet worden ingezet voor het begeleiden van de organisatie naar een nieuwe koers en het begeleiden van de medewerkers in dit proces. Er komt daarom veel op de schouders van de vastgoedregisseur terecht: van hem of haar wordt verwacht om zelfstandig de nieuwe werkwijze te ontdekken en toe te passen.

Ik laat mij daarom graag verrassen door mooie voorbeelden van corporaties waarin de nieuwe rol als vastgoedregisseur goed wordt ingevuld mede dankzij een goede begeleiding vanuit de manager of directeur-bestuurders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *