Geen inkomenseisen voor medehuurder

Kan een verhuurder inkomenseisen stellen aan een medehuurder? Nee, dat mag niet. Dat besliste de Kantonrechter Bergen op Zoom onlangs (www.rechtspraak.nl LJN BV8839).

Sinds 1992 huurt een echtpaar een woning, met hun inwonende 22-jarige zoon. In 1999 trouwt de zoon. Zijn echtgenote en later hun twee kinderen (nu 6 en 3 jaar oud) gaan ook in de woning wonen. In 2010 vraagt de zoon (dan 40 jaar), samen met zijn vader, medehuurderschap aan. Zijn moeder is inmiddels overleden. De verhuurder weigert omdat men geen medehuurderschap verleent op basis van ‘ouder-kindrelaties’. Bovendien stelt men dat op basis van Europese regelgeving het gezinsinkomen lager moet zijn dan EUR 33,614 (peil 2011).

De rechter oordeelt dat dit niet juist is. Medehuurderschap mag alleen geweigerd worden als er geen sprake is van een ‘duurzaam gemeenschappelijke huishouding’ of als de aanvrager onvoldoende financiële waarborg biedt. De verhuurder mag niet als extra eis de inkomensgrens stellen. Deze (Europese) regels zien slechts op het totstandkomen van een nieuwe huurovereenkomst. En bij medehuur gaat het om voortzetting van een lopende overeenkomst…

LET OP: Op grond van de wet (art. 7:267 BW) heeft een inwoner (een partner, een kind etc) recht op medehuurderschap als sprake is van een ‘duurzaam gemeenschappelijke huishouding’ die twee jaar geduurd heeft. De samenwoning tussen ouders en kinderen is meestal niet duurzaam, omdat kinderen normaliter de ouderlijke woning verlaten. Maar bij een zoon van 42 die er bewust voor kiest om met zijn eigen gezin bij zijn vader te blijven wonen, is dat anders. Die samenwoning is wel duurzaam. Bovendien heeft de zoon voldoende inkomen voor de huurbetaling. Daarmee zijn de weigeringsgronden uitgeput. Het Europese inkomenscriterium geldt hier niet omdat de huurovereenkomst gewoon doorloopt. Vader blijft huurder. De zoon komt daar als medehuurder bij.

Meer over huurrecht weten? Kijk dan bij onze juridische cursussen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *