Noodzaak van wendbaarheid en voortdurende ontwikkeling

HabiTask is sterk in ontwikkeling om leerlijnen te ontwerpen voor en door Corporatiemedewerkers. Onze aandachtspunten zijn constante scholing en het begeleiden van onze deelnemers en hun organisatie op het gebied van wendbaarheid.

Dit sluit nauw aan bij de twee onlangs verschenen adviesrapporten:
Het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’, en het rapport van de Commissie Sap, ‘Doorleren werkt’. Hierin wordt het belang van ‘een leven lang ontwikkelen’ onderstreept. De voortschrijdende technologie en globalisering vragen om innovatieve en responsieve bedrijven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de medewerkers van bedrijven wendbaar zijn.

Om deze wendbaarheid op peil te houden of te vergroten zijn volgens het SER-advies de volgende elementen nodig:
1. Aan de aanbodzijde is een goede scholingsinfrastructuur noodzakelijk. Daarbij wordt aanbevolen om scholing dichtbij de werknemer en aansluitend op de werkvloer te organiseren.
2. Verder pleit het SER-rapport voor een flexibel en maatwerkgericht opleidingsaanbod, waarbij het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven intensief samenwerken.

Het SER-rapport erkent ook het belang van de O&O fondsen om het vakmanschap op peil te houden, om de arbeidsmobiliteit te vergroten en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Binnen deze samenwerking wordt ernaar gestreefd om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de post-initiële scholing te optimaliseren.

Het bevorderen van de leercultuur: door ontwikkel- en loopbaangesprekken en door scholing op de werkvloer wordt bewustwording gecreëerd.

HabiTask draagt hieraan bij door leergangen en doorgaande leerlijnen te ontwikkelen, waarin ook coaching en intervisie een plek hebben. Zo houden we uw corporatie wendbaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *