Overlast door een volwassen zoon

Ontruiming van de woning?

Hoe sterk staat de verhuurder als overlast niet wordt veroorzaakt door de huurder, maar door een elders verblijvende volwassen zoon die op bezoek is in de woning? De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat dit kan leiden tot ontruiming (http://www.rechtspraak.nl/ LJN BT8703).

Een 59 jarige man huurt sinds 2008 een twee kamerwoning in een woonzorgcomplex. Zijn 51-jarige vrouw is vanaf 2009 medehuurster. De 27-jarige zoon van het stel heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en brengt geregeld een bezoek aan zijn ouders. Hij veroorzaakt structureel overlast. Hij gedraagt zich beledigend en agressief. De huurders worden hierop aangesproken. Brieven, gesprekken en bemiddeling hebben niet het gewenste resultaat. De verhuurder start een procedure tot ontruiming. Daarin staat de vraag centraal of de huurders wanprestatie hebben gepleegd.

De rechter oordeelt dat overlast door een zoon niet direct reden is voor ontruiming. Beslissend daarvoor is of de huurders zelf tekort geschoten zijn in de nakoming van de huurovereenkomst. Daarvan is hier sprake. Hoewel het niet eenvoudig is van ouders te verlangen hun hulpbehoevende zoon te weren, mag dat in dat geval van de huurders worden verlangd. Daarbij speelt mee dat het gaat om een woonzorgcomplex waar een kwetsbare groep mensen woont.

LET OP: Op grond van de wet is de huurder verplicht zich als goed huurder te gedragen (art. 7:213 BW). Daarnaast bepaalt vrijwel elke huurovereenkomst dat geen overlast mag worden veroorzaakt. Maar deze regels richten zich tot de huurder, en niet tot (al dan niet) inwonende kinderen! Deze kinderen zijn zelf immers geen huurders. Weliswaar bepaalt de wet in art. 7:219 BW dat de huurder aansprakelijk is voor gedragingen van ‘hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich daarop bevinden’, maar deze regel ziet alleen op gedragingen die tot schade aan de woning hebben geleid. Als het gaat om ontruiming, moet vast komen te staan dat de huurder zélf wanprestatie heeft gepleegd. En die wanprestatie kan bestaan uit het niet optreden tegen het gedrag van de overlast veroorzakende zoon!

Meer over dit onderwerp weten? Volg een van onze juridisch trainingen of kijk eens bij de training aanpak overlast!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *