Verbreking samenwoning

Mijn buurvrouw heeft ruzie met haar partner. Ze wonen al 18 jaar samen in hun huurwoning, maar nu is zij vertrokken. Definitief. De relatie is voorbij. Ze is tijdelijk weer bij haar moeder ingetrokken en wil een woning elders zoeken. Als ik mijn buurman tegenkom op straat, maakt hij zich zorgen. Zijn ex-vriendin was namelijk huurster van de woning. Hij is 18 jaar geleden bij haar ingetrokken en heeft nooit iets ondertekend. Kan hij het huurcontract overnemen?

De wet bepaalt dat de echtgenoot van de huurder automatisch medehuurder is. Maar voor ongehuwden geldt dit niet! De ongehuwde partner moet dit medehuurderschap aanvragen bij de verhuurder. En de verhuurder moet de aanvraag toewijzen als de partners twee jaar lang duurzaam hebben samengewoond. Dat bepaalt de wet. Daar voldoet mijn buurman aan.

Ik leg mijn buurman uit dat er misschien toch een probleem is. Want voorwaarde is, zo staat het in de wet, dat het verzoek gedaan moet worden tijdens de relatie, als de partners nog samen wonen. Gelukkig kan ik hem gerust stellen. Want de Hoge Raad, de hoogste rechter, heeft kort geleden een uitspraak gedaan in precies zo’n zaak. De Hoge Raad overwoog in die uitspraak dat partners zich vaak pas druk zullen maken om hun rechtspositie als het eind van de relatie in zicht is. De wet is juist bedoeld om samenwoners te beschermen. Daarom staat het eind van de relatie niet in de weg aan een aanvraag medehuurderschap. De wet moet op dit punt dus niet letterlijk worden genomen. Maar…, zegt de Hoge Raad,  het verzoek aan de verhuurder moet wel zo spoedig mogelijk na die beëindiging worden gedaan.

In de zaak bij de Hoge Raad waren vijf maanden verstreken. Dat was te lang, vond de rechter. Gelukkig is mijn buurman er eerder bij. Ik raad hem en zijn ex-vriendin aan om zo snel mogelijk samen een brief te sturen naar de verhuurder en medehuuderschap voor hem aan te vragen. (Hoge Raad 14 augustus 2015 ECLI:NL:HR:2015: 2193, www.rechtspraak.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *