Bob Rammeloo

Bob Rammeloo

''Het gaat er mij niet alleen om dat we een goede training hebben gehad, maar vooral dat de medewerkers van corporaties handvatten in de praktijk hebben. Daarom leg ik in de training de relatie tussen theorie, beleid en praktijk. De toepassing van de theorie is het belangrijkst; in de training onderzoeken we wat voor jou de beste toepassing in jouw praktijk is. Daarom is er veel interactie in mijn trainingen.''

Opleiding

  • Master psychologie
  • NIP registerpsycholoog arbeid en organisatie
  • Afgestudeerd op conflictbespreking in relaties

Ervaring

  • Trainer Complexe communicatie en complex gedrag
  • Procesbegeleider van teams die te maken hebben met lastig te bespreken gedrag
  • Ervaring met alle vormen van "lastig" gedrag, agressie en geweld
  • Specialist huiselijk geweld

Mijn cursussen

Mijn columns

    Er zijn geen columns om weer te geven