Suzanne Roling

Mijn ervaring

Afgeronde opleiding
Leergang gebiedsregisseur, HabiTask
Social work, Hogeschool InHolland (hbo)
Ervaring in het werkveld
Sr. medewerker meldpunt zorg en woonoverlast, Gemeente Amsterdam
Medewerker sociaal beheer, Rochdale
Wijkbeheerder, Rochdale