Wouter van den Acker

7,7 (9) uit 9 reviews

“In mijn dagelijks werk geef ik advies aan vastgoedeigenaren en -beheerders over hoe ze hun gebouwen energiezuiniger kunnen krijgen. Tijdens de leergang behandelen we verschillende maatregelen en aanpakken om gebouwen energiezuiniger te maken. Omdat elk gebouw anders is, vraagt dit om een maatwerkaanpak waarbij inzicht in de huidige energetische toestand van gebouwen een essentieel uitgangspunt is. Om gevoel te krijgen voor verschillende energiestromen is het ook belangrijk om daar aan te rekenen om zo tot een businesscase voor de organisatie te komen. Ik hoop je een stap verder te brengen in het daadwerkelijk nemen van maatregelen die tot zinvolle energiebesparing leiden.”

Mijn ervaring

Afgeronde opleiding
Technische Universiteit Delft (wo)
Ervaring in het werkveld
 Partner/ adviseur bij PKW