Hajé van Egmond

Hajé van Egmond

''De uitdaging is de om complexe en vaak ‘droge’ materie van de bouwregelgeving op een heldere en begrijpelijke manier neer te zetten. En dat zonder dat alle cursisten in slaap vallen. Ik doe dat door middel van een mix van theorie en praktijk. Door mijn werkzaamheden voor en ervaring met gemeenten en gebouweigenaren kan ik beide kanten van de medaille belichten. Herkenbare voorbeelden en casus helpen om de stof eigen te maken. Bouwregelgeving is niet saai!''

Opleiding

  • TU Delft Civiele techniek

Ervaring

  • Damen Consultants – Beheer en onderhoud, inspecties, NEN 2767
  • PRC: Veldwerkonderzoek staat van woningen, monumenten, bouwregelgeving
  • Ministerie van VROM/ BZK: Bouwregelgeving, vergunningverlening, brandveiligheid, kwaliteitsborging
  • Geregeld BV: Advies gebouweigenaren/ gemeenten, bestaande bouw, handhavingsbeleid, omgevingsrecht

Mijn cursussen

Mijn columns