Max de Graaf

Max de Graaf

''Onder het motto, -beelden zeggen meer dan duizend woorden- worden de trainingsdagen verwarmings- en ventilatietechniek ondersteund met een rijk geïllustreerde PowerPoint presentatie met heel veel praktijkvoorbeelden. Het gaat immers niet om het leren van de wetten en regeltjes, maar wat de gevolgen zijn van slechte keuzes in ontwerp, de montage en het gebrek aan onderhoud. Ook enkele doe-opdrachten welke vervolgens worden bediscussieerd maken deel uit van de trainingsdagen. De presentatie is overigens niet meer dan een leidraad. Belangrijker is dat de cursisten terecht kunnen met hun praktijkvragen. Hier wordt in de training dan ook ruim de tijd voor genomen.''

Opleiding

  • Pedagogische Hogeschool voor technisch onderwijs
  • Vaktechnische cursussen op het gebied van gebouwgebonden installaties, energietransitie en energieneutraal bouwen.

Ervaring

Mijn ervaring heb ik opgedaan als projectleider in de installatie-branche, als sales engineer bij een toonaangevende c.v.-ketelfabrikant en nu inmiddels 10 jaar als intern installatieadviseur bij één van de grootste woningcorporaties.

Mijn cursussen

Mijn columns