Peter van der Landen

Peter van der Landen

''Vanuit mijn jarenlange praktijkervaring met conditiemeting wordt de theorie uitgelegd met voorbeelden uit alle vastgoed sectoren (o.a. utiliteit, woningbouw, scholen en overheidsgebouwen). In deze module wordt met een aantal cases gespeeld met de essentiële onderdelen van deel 1: de methodiek, praktijksituaties en risico effecten. Cursisten worden uitgedaagd om eigen werksituaties voor te leggen en te bespreken. Op de praktijkdagen worden de cursisten vrij gelaten om gebouwen te inspecteren. Het maken van ‘fouten’ is vanzelfsprekend een mooi leermoment. Door cursisten met verschillende achtergronden samen te laten werken in de praktijkopdracht wordt kennis op zowel de technisch inhoudelijke zijde als de methodische kant verbreed en verdiept.''

Opleiding

  • HTS Bouwkunde
  • Specialisatie directievoering
  • Dakadviseur platte daken

Ervaring

  • 30 jaar inspectie en advies gebouwde omgeving conform conditiemeting
  • 20 jaar docent conditiemeting NVDO
  • 10 jaar docent Rgd BOEI Hogeschool Utrecht
  • Vanaf start inhoudelijk betrokken bij ontwikkeling NEN 2767

Mijn cursussen

Mijn columns