Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

HabiTask doet er alles aan om hoge kwaliteit te leveren. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan hanteren we (conform algemene voorwaarden) de volgende klachtenprocedure:

  1. Cursist en opdrachtgever kunnen een klacht kenbaar maken bij de directie van HabiTask Opleidingen middels het contactformulier. Deze vindt u via www.habitask.nl/contact
  2. Binnen vijf werkdagen wordt contact met de indiener van de klacht opgenomen om deze te bespreken en met het doel tot een bevredigende oplossing te komen
  3. Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden worden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan N.B.F. Telders, advocaat, kantoorhoudend Broederplein 29 te Zeist. Deze zal een bindend advies uitbrengen
  4. Klachten worden afgehandeld binnen drie maanden na indienen van de klacht. Indien er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen zes weken op de hoogte gebracht. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel kan worden verwacht
  5. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld
  6. Klachten worden twee jaar in een register bewaard en zijn alleen ter inzage van de direct belanghebbenden.