Verhuur

Verhuur

In onze leerlijn verhuur bieden we een twee passende functiegerichte leergangen. Na het volgen kun je gemakkelijk deelnemen aan het verhuurproces binnen een woningcorporatie. De opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met professionals uit het werkveld en zijn actueel en passend bij de praktijk.

Onderwerpen

Binnen deze leerlijn komen de volgende onderwerpen aan bod.

  • Het verhuurproces
  • Huurrecht
  • Communicatievaardigheden
  • Woningwaardering
  • Passend toewijzen en inkomenstoets
  • Adverteren

Introductie

Het verhuren van woningen is één van de kernprocessen van de woningcorporatie. Als medewerker in dit proces kom je in beeld wanneer een bestaande huurder zijn huurovereenkomst opzegt. Het proces stopt wanneer de nieuwe huurder comfortabel in zijn nieuwe huurwoning is getrokken. Hiertussen vinden allerlei taken plaats die vaak door verschillende functies binnen de woningcorporaties worden uitgevoerd. En dit alles gebeurt in een zo kort mogelijke tijd, zodat er geen huurinkomsten verloren gaan. Een interessant en spannend proces waarin jij een hoop kunt betekenen. Waarin wil jij je verder ontwikkelen? Kijk hieronder welke leergang het beste bij jouw functie en niveau past.

Leergangen

De leerlijn Verhuur bestaat uit leergangen op 2 niveaus.

Overzicht leerlijn

De leergangen zijn op verschillende niveaus ingedeeld, maar vormen wel een doorgaande lijn van mbo- tot hbo-niveau. De inhoud is op elkaar afgestemd. Dit betekent dat je steeds dieper op de inhoud ingaat. Daarnaast wordt het persoonlijk leiderschap steeds belangrijker en verwacht een hogere mate van zelfstandigheid naarmate je een hoger niveau bereikt. Ook de intensiteit van de huiswerkopdrachten en praktijkopdrachten zullen toenemen in de hogere niveaus. Voorafgaand aan de start van de leergang kijken wij altijd samen met jou of jouw keuze een goede match is.

Persoonlijke ontwikkeling
Intake
Communicatietechnieken
Communicatie in onderhandeling
Persoonlijke effectiviteit
  • Plannen en organiseren
  • Samenwerken
  • Reflecteren
Theorie
Rol binnen de corporatie
Het verhuurmutatieproces
Passend toewijzen
Huurrecht
Klantsegmentatie en adverteren
Huurprijs en servicekosten
Woningwaardering
ZAV
Techniek
Praktijkdag op locatie
Simulatie verhuur op locatie
Praktijkopdracht
Voorbereidende opdracht per lesdag
Verbeterplan verhuurproces
Theorie-examen
Theorie-examen

Advies nodig?

Wil je de leerlijnen van HabiTask opnemen in jouw aanbod? Bel naar 0182 – 302 444 of vul vrijblijvend het contactformulier in.

Contact opnemen