Bijeenkomst Nieuwe wegen in governance voor corporaties

In 2017 onderzocht Robert de Heer de impact van de Herziene Woningwet op de governance bij woningcorporaties. Hij sprak veel experts en 108 bestuurders en toezichthouders gaven hun visie. In deze bijeenkomst hoort u zijn belangrijkste conclusies, en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we aanbevelingen kunnen opvolgen.

In 3 rondes van 40 minuten wordt steeds een dilemma dat opviel in het onderzoek besproken. Experts die een opmerkelijke mening hierover hebben, komen aan tafel om hun mening toe te lichten. Maar het is geen talkshow, want ook u als deelnemer wordt nadrukkelijk uitgenodigd  om uw inbreng te geven of uw vragen te stellen. Zo willen we onze gezamenlijke wijsheid inbrengen en vergroten.

De dilemma’s die centraal staan, zijn:

1. Stakeholders en Interne / externe oriëntatie: Zijn huurders (moreel) eigenaar en moeten ze dus ook deze positie krijgen? En hoe regelen we dat? Kunnen bestuurders en huurders qua denkwijze en jargon wel goed bij elkaar aansluiten en elkaars werelden begrijpen? Is het logisch dat corporaties intern gericht zijn (reglementen, statuten, rapportages) sinds de Woningwet en daarmee de huurders buiten beeld raken? Heeft u als bestuurder of toezichthouder het lef om deze formele toezichtstaak wat te temperen om de volksverheffing weer te laten floreren?

2. Nabijheid / afstand tussen RvC en bestuurder: Is het wenselijk en gezond als bestuur en toezicht dicht op elkaar zitten en intensief samenwerken? Kun je dan nog objectief blijven? En hoe ga je om met het risico van ‘op de stoel van de bestuurder zitten’?

 

3. Maatschappelijk ondernemerschap: Zijn corporaties maatschappelijke ondernemingen met een brede taak of moeten corporaties vooral sober en doelmatig zijn, om te voorkomen dat er weer uitwassen komen onder het mom van maatschappelijk ondernemerschap?

 

 

Waar: Utrecht CitySense

Wanneer: 23 maart van 9:00-13:00

PE punten: 3

Kosten: € 395,- (vrij van BTW, tot 14 maart € 295,-)

Dagvoorzitter: Rogier Elshout: jong, professioneel debatleider, presentator en dagvoorzitter. Zijn stijl is direct en luchtig, en zijn debatten altijd interactief en to the point. Hij is gefascineerd door de corporatiesector. Hij leidde debatten voor o.a. Aedes, Vivare, De Goede Woning, Viverion, WoonTwente en Ieder1, en het nationaal verkiezingsdebat sociale huur. Hij volgt daarnaast de leergang toezichthouden van Blikverruimers, dus dit thema is hem op het lijf geschreven.

Blikverruimers is een leergang die young proffesionals opleidt tot toezichthouders. 5 van de deelnemers van dit jaar zullen u uitdagen met hun frisse blik, en leren van uw ervaring.