We maken kennis met Corine Jeuring

Met 10 jaar ervaring binnen de volkshuisvesting en een hedendaagse visie op projectbegeleiding gaat Corine vanaf november 2020 starten als kerndocent van de leergang Sociaal Projectbegeleider. Corine straalt duidelijk enthousiasme uit om anderen mee te nemen in haar wereld van renovatie en sloop/nieuwbouw projecten. Kenmerkend voor haar is betrokkenheid en ondernemerschap, maar ook een gezonde portie lef en nuchterheid om succesvol projecten te begeleiden.

Wat houdt jouw werk in?

Sinds een aantal jaren werk ik bij Woonborg in Drenthe als Consulent Projecten. Ik ben verantwoordelijk voor de begeleiding van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw projecten en houd daarbij ook oog voor de andere belanghebbenden. Mijn betrokkenheid begint bij het strategisch voorraadbeleid en eindigt na realisatie en afronding van een project. Zodra het project het toelaat betrek ik samen met collega’s van vastgoed de huurders en huurdersorganisatie bij de planvorming. Vaak is dat al in de initiatieffase van een project waarbij soms de strategische keuze (renovatie of sloop & nieuwbouw) nog niet is gemaakt. Het is een fantastisch vertrekpunt voor de zittende huurders als zij de kans krijgen zo vroeg al mee te praten. Als ervaringsdeskundigen zijn zij het best in staat te vertellen over hun woning en woonbeleving, de woonomgeving en waar de aandachtspunten liggen. Tegelijkertijd geeft het hen de gelegenheid te wennen dat er een intensieve tijd aanbreekt en bouw je aan vertrouwen met de huurders.

De ervaring leert dat vooraf voldoende investeren in het betrekken van zittende huurders, leidt tot een hogere kwaliteit van het plan maar tegelijkertijd: medeverantwoordelijkheid, een breed draagvlak en een soepeler proces. Dit proces vraagt wel wat van de sociaal projectbegeleider en de betrokken collega’s: visievorming, geduld, lef, toewijding en tact.

Een kroon op het vele werk is als het slaagt om in de voorfase al zoveel mogelijk belangen en belangenbehartigers samen te brengen. Denkend aan directe collega’s, de zittende en toekomstige huurders, de organisatiedoelen en de politieke agenda. Hier geniet ik van. Tijdens de uitvoering blijf ik intensief zorgdragen voor de begeleiding van huurders en bewaak dat alle overige belanghebbenden tijdig en volledig informatie ontvangen. In de praktijk komt het erop neer dat ik veel in gesprek ben met iedereen tijdens huisbezoeken, bijeenkomsten, interne overleggen, met huurdersorganisatie, vragen en klachten behandel, communicatie uitingen maak en de verschillende belangen bewaak. Er lopen altijd meerdere projecten tegelijk dus ik ben dagelijks aan het schakelen tussen projecten en in prioriteiten. Een divers takenpakket!

Wat kenmerkt een goede Sociaal Projectbegeleider?

De rol van Sociaal Projectbegeleider vraagt een andere focus en expertise dan functies gericht op leefbaarheid, alhoewel er natuurlijk raakvlakken zijn in het werk. Immers, met bepaalde problematiek achter de voordeur heb je in een project ook rekening mee te houden. En bredere leefbaarheidsvraagstukken in de buurt behoren een plek te krijgen binnen planvorming. Hierdoor zie je met regelmaat een combinatie van deze functies, terwijl de focus wel verschillend ligt. Als Sociaal Projectbegeleider richt jouw expertise zich volledig op projectbegeleiding en dat kent een kop en een staart. Je bent expert in het bij elkaar brengen van een breed scala aan belangen voor een succesvol verloop van vastgoedprojecten. En wat is het mooi als je collega’s van leefbaarheid na afronding van het project verder kunnen bouwen aan de sociale cohesie in de buurt, die bij een succesvol project een flinke boost heeft gekregen. Een goede Sociaal Projectbegeleider wordt verder gekenmerkt door sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als op schrift. Naast liefde voor het vak vraagt deze rol om leiderschapskwaliteiten en creativiteit. Een goede Sociaal Projectbegeleider krijgt mensen in beweging, creëert kansen en is een echte doorpakker!

Voor welke uitdagingen staan deze Sociaal Projectbegeleiders?

Er zijn veel uitdagingen maar het belangrijkst is dat je draagvlak creëert bij de diverse partijen en dat je draagvlak weet vast te houden gedurende de realisatie van een project, ook bij tegenslagen. Daarbij houd je goed oog voor de persoonlijke uitdagingen waar een huurder voor staat.

Wie zou jij willen verwelkomen in deze Leergang Sociaal Projectbegeleider?

Iedereen uit de corporatiewereld of vastgoedsector die overtuigd is het vak te kunnen uitoefenen en het vak graag wil leren. En iedereen die een verdiepingsslag wil maken als je net een tijdje in de functie werkzaam bent. Voor deze functie zou ik wel aanraden al in deze sectoren werkzaam te zijn of stage te lopen, voordat je aan deze leergang begint. On the job leer je het best.

Meer weten?

Deze leergang start meerdere malen per jaar. Klik hier om het volledige programma en bijbehorende data te zien.

Advies nodig?

Wil je weten of deze leergang bij jou past? Bel naar 0182 – 302 444 of vul dit formulier in en wij nemen vrijblijvend contact met je op.