Deze kinderen durven weer te dromen

HabiTask (onderdeel van WVS Consulting) wil bijdragen aan een eerlijke wereld zonder armoede. Daarom reisden Thérèse Kabbedijk, Sander Kik, Gaby de Rotte (Helix), Robert de Heer en Suzanne Brouwer (HabiTask) woensdag 18 september jl. af naar Amudat, Oeganda.

V.l.n.r. Gaby de Rotte, Suzanne Brouwer, Robert de Heer, Sander Kik en Thérèse Kabbedijk.

Ontmoetingen

De groep medewerkers bezocht, onder begeleiding van Dorian Cosijnse (coördinator van de ontwikkelingsprogramma’s en directeur CCA), Hope for the Children. Een organisatie die strijdt voor verbetering van de rechten van kinderen in de gemeenschap en armoede, kindermishandeling, meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken probeert te stoppen. Daarnaast was er intensief contact met ouders over het welzijn van de kinderen en hun schoolresultaten en met de leerkrachten en directeuren om hun scholen verder te helpen.

WVS Consulting

WVS ondersteunt via HFC 44 kinderen (21 jongens en 23 meisjes). Veertien van deze kinderen gaan naar de middelbare school en 30 naar de basisschool. Deze kinderen worden geholpen tot zij hun opleiding hebben afgerond. Dit verschilt van een beroepsopleiding tot een universitaire studie. Een afgeronde beroepsopleiding geeft een echte mogelijkheid op een goede toekomst met het nodige inkomen. Daarnaast is er oog voor de gezinsomgeving en welzijn van de kinderen. Maar WVS helpt HFC ook om te groeien als organisatie.

“Het is prachtig om te zien en horen dat kwetsbare en getraumatiseerde kinderen weer durven dromen en de toekomst positief tegemoet zien!”

Reden van bezoek

Om een beter beeld te krijgen van HFC. En om te zien, ervaren, horen welke wensen en behoeften er zijn en wat er in de gemeenschap leeft, is tijdens het bezoek kennis gemaakt met ouders en verzorgers die betrokken zijn bij het programma. Zo is gepraat over het belang van onderwijs en de rechten van kinderen.

WVS – “Sommige van de gesproken ouders of verzorgers vertelden over de bijdragen die zij leveren en het gevoel van verantwoordelijkheid die daardoor vergroot wordt. Ook zijn een paar van deze ouders of verzorgers rolmodel in de lokale gemeenschap om onderwijs en kinderrechten te promoten, maar we willen nog meer mensen motiveren om ook hun kinderen naar school te laten gaan. Zodoende wordt geprobeerd de gemeenschap langzamerhand te veranderen.”

Verder is gekeken naar: Wat kan de community doen om meer kinderen naar school te krijgen? Zo zijn, samen met Oliver Namusabi (manager van HFC) en Dorian Cosijnse gesprekken gevoerd met vrouwengroepen om te kijken hoe ze geld kunnen verdienen en wat zij bij kunnen dragen aan het naar school krijgen van meer kinderen.

Resultaat

Het perspectief / verwachtingspatroon hoeft niet te zijn: “Ik ga iets veranderen”. Enkel verbeteren, aandacht geven en er voor die mensen zijn, biedt kansen. Er ontstaat hierdoor geen valse hoop, maar mogelijkheden. Je zet de poorten open voor nieuwe kansen en ontwikkelingen en kijkt, samen met de community, naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Vanuit hun kracht, met henzelf als eigenaar van de oplossing.

De resultaten van dit bezoek worden op 1 november a.s. gepresenteerd aan alle medewerkers en betrokkenen tijdens een bedrijfsbijeenkomst. Tijdens deze presentatie wordt geattendeerd op het belang van ondersteuning en het bieden van hulp. Na deze bijeenkomst zullen de resultaten online worden gedeeld.

CCA (Child Care Africa) Foundation

WVS is initiatiefnemer van de oprichting van CCA (Child Care Africa) Foundation. Dit is een ANBI stichting die kansarme kinderen in Oost-Afrika steunt. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe website voor CCA-foundation. Tot het zover is, zal de nodige informatie op deze website te vinden zijn

Wilt u op de hoogte blijven of een bijdrage leveren? Stuur dan een e-mail naar info@wvsconsulting.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.