Groei en ontwikkeling in Sociaal Beheer

Sociaal beheer maakt het verschil in de wijk. Corporaties spelen hierin een grote rol met hun zorg voor de huurders. De veranderende samenleving zorgt dat we anders moeten handelen dan we gewend waren. Er worden andere vaardigheden van de medewerkers gevraagd. Luisteren naar de huurder en samenwerken met partners worden steeds belangrijker. Bekijk de vlog over de gehele Leerlijn Sociaal Beheer op YouTube!

We hebben bewondering voor de professionals die in de wijken actief zijn voor én met diverse doelgroepen, en voor grote uitdagingen staan op het gebied van leefbaarheid in de wijk. Met onze ervaren docenten en coaches faciliteren wij graag in de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaring. We zijn daarom trots op onze leerlijn Sociaal beheer voor de Wijkbeheerder, Woonconsulent , Medewerkers Leefbaarheid en de Wijkregisseur.

Een groei van MBO-niveau naar HBO-niveau waarin de volgende competenties centraal staan:

  • Samenwerken en acteren in netwerken
  • Overtuigingskracht en onderhandelen
  • Activeren bewoners
  • Probleemoplossend vermogen
  • Reflecteren op eigen handelen
  • Overzicht houden

Kijk hier voor meer informatie over het niveau en de samenhang binnen de leerlijn Sociaal Beheer.

Ontwikkeling van uw huidige medewerkers

Welke professional gun je in het komende jaar een verdieping van zijn/haar kennis en ervaring op het gebied van sociaal beheer?

Voor meer informatie over de leergang sociaal wijkbeheerder kijk online!

Voor meer informatie over de leergang woonconsulent / wijkconsulent kijk online!

Voor meer informatie over de leergang wijkregisseur kijk online!

Begeleiding van uw nieuwe medewerkers

De krapte op de arbeidsmarkt groeit; sommige functies zijn nu al moeilijk in te vullen. We merken dat de hoeveelheid en complexiteit van het werk toeneemt en de behoefte aan meer en beter geschoolde medewerkers stijgt. Bent u op zoek naar goede, nieuwe toppers in uw team? Laat hen een traineeship volgen dat wij, in samenwerking met u organiseren. Van het verzorgen van de werving en selectie tot aan het behalen van een diploma.

Nieuwsgierig?

Wil je meepraten over hoe je de juiste medewerkers kunt werven & ontwikkelen (traineeship) in deze krapte op de markt of wil je een incompany leergang organiseren die aangepast is op jullie wensen? Wanneer je meer vragen hebt, bespreek ik graag de mogelijkheden met je. Neem contact op via 06-12518574 of cloog@habitask.nl.

Carla Loog, opleidings- en loopbaanadviseur