Kennisbijeenkomst corporaties RGS (4 okt)

De Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken organiseert in samenwerking met Helix een bijeenkomst over het thema: Ervaringen met regisserend opdrachtgeverschap en resultaatgericht samenwerken bij onderhoud.

Onze directeur geeft een presentatie over de psychologie van samenwerken.

In publicaties en discussies wordt gesteld dat een woningcorporatie flink kan besparen door in het onderhoud te concentreren op het eindresultaat en de uitvoering aan de markt over te laten. De huurders blijken met deze aanpak ook nog eens tevredener. Maar waar moet je beginnen, wat zijn de gevolgen voor de organisatie en formatie, hoe creëer je draagvlak en hoe weet je of je de goede partner kiest?

De onderstaande sprekers delen graag hun kennis en ervaringen met u. Na afloop van deze ochtend heeft u een beeld van de ontwikkelingen rondom het thema en inzicht in de do’s en don’ts en succesfactoren als u met dit thema in uw eigen organisatie aan de slag gaat.

Ontwikkelen van een visie op professioneel opdrachtgeverschap – Remy van der Vlies – Vestia

Regisserend opdrachtgeverschap, resultaatgericht samenwerken, bouwteam, ketensamenwerking of toch best value? Als opdrachtgever sta je voor de keuze uit een lange lijst aan samenwerkingsvormen bij bouw- of onderhoudsprojecten. Hoe maak je deze keuze? Hoe vorm je een visie voor de organisatie?

Een visie geeft richting en biedt houvast. Het is een ambitieus gedeeld toekomstbeeld. Hoe zorg je ervoor dat deze wordt gedeeld? Vestia heeft een jaar genomen om de visie op opdrachtgeverschap op te stellen en zal naar verwachting nog enkele jaren nodig hebben om deze visie te realiseren. Remy van der Vlies leidt dit project binnen Vestia. Hij zal u uitleggen welke aanpak er in het afgelopen jaar is gevolgd. Welke uitdagingen er nog worden voorzien. Maar vooral ook waarom hij het absoluut niet alleen kan. Hij zal met u spreken over inkoop en opdrachtgeverschap, maar ook over beleidsvorming, organisatieontwikkeling en het belang van een resultaatgerichte bedrijfsvoering als er resultaatgericht samen gewerkt wordt met de opdrachtnemer.

Leren van pilot resultaatgericht vastgoedonderhoud – Mischa Coenen – ZOwonen

Wat is er nodig om de werkwijze van resultaatgericht vastgoedonderhoud toe te passen op de gehele woningportefeuille? De organisatie moet anders dan traditioneel ingericht zijn. Ook zijn er andere tools nodig om regisserend opdrachtgever te zijn.
Wanneer ben je daar klaar voor? Ga je na het richten eerst verrichten, dan inrichten of toch andersom? Wat is de samenhang met een ander thema in de corporatiewereld: assetmanagement voor woningcorporaties? Mischa Coenen deelt zijn ervaringen vanuit ZOwonen graag met u.

Het zijn de mensen die het doen – Robert de Heer – HabiTask

De grootste verandering bij regisserend opdrachtgeverschap is dat het een verandering is. Mensen -dus ook uw collega’s- hebben meestal weerstand tegen verandering. Hoe gaat u regisserend opdrachtgeverschap met uw collega’s tot een succes maken?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor managers vastgoed, beleidsadviseurs en assetmanagers, werkzaam bij een woningcorporatie die beleidsmatig betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van gebouwen.
Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen (toekenning van een deelname plek geschiedt op volgorde van inschrijving).

Praktische gegevens

Datum: donderdag 4 oktober 2018
Locatie: ANNE, Veemarktplein 41, 3521 BD Utrecht
Aanvang: 9:00 uur
Einde: 13:00 uur (inclusief afsluitende lunch)

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: smourik@helix.nl