Nieuwe regelgeving EPA-W en EPA-U uitgesteld tot 1 juli 2020

Nieuws Energieprestaties

In overleg met het ministerie van BZK heeft het Lenteakkoord bekend gemaakt dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor het nieuwe stelsel voor energieprestaties niet haalbaar is!

Het nieuwe stelsel voor energieprestaties gaat in op 1 juli 2020, een half jaar later dan gepland. Dit uitstel is nodig om de overgang goed voor te bereiden.

Op 19 juni was HabiTask aanwezig bij een bijeenkomst voor opleiders, georganiseerd door InstallQ en ISSO. Hierin werd het volgende tijdpad duidelijk:

  • Eind juni 2019 komt de NTA (ruim 900 pagina’s!) beschikbaar
  • September 2019 komt de nieuwe BRL met opnameprotocollen beschikbaar
  • Eind 2019 hebben de softwaremakers de software gebruiksgereed
  • Kwartaal 1 2020 ontwikkelt HabiTask de trainingen
  • Kwartaal 2 2020 kunnen de nieuwe trainingen bij HabiTask gevolgd worden.

Opleiding en bijscholing
De huidige opleidingen blijven staan tot eind 2019. Alle oude rekenmethodes worden vervangen door één nieuwe: de NTA 8800. Er komt géén nieuwe opfriscursus in 2019 of 2020. De geldigheid van de EPA opfris die adviseurs gevolgd hebben, wordt verlengd tot juli 2020. Wel zullen alle adviseurs bijgeschoold moeten worden richting de NTA 8800 en opnieuw bij een officiële instantie (zoals CITO) examen doen. HabiTask gaat deze bijscholing aanbieden.

Basis- en detailopname
In de opnamemethodiek wordt onderscheidt gemaakt tussen basis- en detailopname. De detailopname is het meest uitgebreid, en is verplicht bij nieuwbouw. Als een gebouw eenmaal op detailniveau is afgemeld, zullen toekomstige wijzigingen altijd weer op detailniveau opgenomen en afgemeld moeten worden. Overstappen naar basisniveau mag dan dus niet meer. Voor bestaande bouw volstaat de basismethode.

Examinering
Door de loop van de tijd is het slagingspercentage gezakt van 60% (2009) tot 45% (2018). HabiTask heeft i.s.m. andere opleiders geageerd tegen de moeilijkheidsgraad van deze examens. Ook in de bijeenkomst van 19 juni heeft HabiTask sterk aangedrongen op meer inzicht in de examens, en terugkoppeling vanuit het CITO richting ons als opleiders hoe onze cursisten het examen gemaakt hebben, zodat we onze opleidingen verder kunnen verbeteren.

Het proces

In de Programmaraad NTA 8800 hebben de partners van het Lente-akkoord een ambtenaar van BZK om duidelijkheid gevraagd. Op verzoek van het Lente-akkoord bevestigde het ministerie van BZK een nieuwsbericht hierover voor publicatie én in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels is er meer bekend in een brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer.

Zie hier meer informatie over de opleidingen EPA-U, EPA-W adviseur en EPA-W opnemer volgens huidige regelgeving.