Referentie Pré Wonen – Nulmeting Klantgericht en Efficiënt werken

Pré Wonen

Waar zit de kracht in de organisatie en het team? Wat moet nog extra aandacht krijgen?

Het afgelopen jaar heeft HabiTask in nauwe samenwerking met Pré Wonen een ontwikkeltraject georganiseerd voor 11 verhuurmakelaars. Het leverde saamhorigheid, inzicht in de kracht van de organisatie en een praktisch overzicht (adviesrapport) met mogelijke ontwikkelingen op.

Jos Dekker, Manager Klant en Wonen bij Pré Wonen:
“Wij zochten een methode om de verhuurmakelaars te ondersteunen in hun ontwikkeling. HabiTask wees ons op de mogelijkheden van een ontwikkelassessment waaraan een nulmeting vooraf zou gaan. Het sprak ons aan dat zowel de meting en de assessments geheel op maat waren voor Pré Wonen en de makelaars persoonlijk door de trainers en de opleidingsadviseur werden begeleid in het proces.”

Lees hier de volledige referentie. Heb je ook een vraagstuk binnen je organisatie waarover je graag van gedachten wilt wisselen met onze adviseurs? Neem contact op via 0182-302444 of info@habitask.nl.