Teamontwikkeling – ACTIE: De Team Carrousel

Bij de begeleiding van een team streven wij naar synergie: dat de opbrengst van het team als totaal, na afloop van het traject groter is dan de som der delen. Om dit te bereiken hebben wij een mooie actie. Wij bieden u de mogelijkheid om geheel vrijblijvend een van onze teamcoaches uit te nodigen tijdens een teamoverleg. De Team Carrousel is een open, positief ingestoken gesprek tussen jouw team en een teamcoach van HabiTask, met als doel:
·         In kaart brengen/bewustwording van de kwaliteiten van het team en de teamleden
·         Inventariseren welke aandachts- of verbeterpunten medewerkers zelf zien
·         Actiepunten uitwerken om hier actief mee aan de slag te gaan
·         Optioneel: evaluatiegesprek 4-6 weken na de Team Carrousel

De Team Carrousel duurt 2 uur en er worden interactieve werkvormen gebruikt. Hij is uitermate geschikt als voorbereiding op een teamontwikkeltraject of om een team te laten kennismaken met zelfreflectie als instrument om van en met elkaar te leren. Vanwege het informele karakter kan de Team Carrousel ook ingezet worden als alternatief team uitje.

Meer informatie? Neem contact op via 0182-30244 of coaching@habitask.nl