Trots op onze leerlijnen

In 2019 heeft HabiTask veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen.

HabiTask biedt de volgende leerlijnen aan:

Leerlijn vastgoedonderhoud

Leerlijn verhuur

Leerlijn sociaal beheer

1.  We hebben een functiegericht aanbod van leergangen waarmee we het grootste deel van de functies binnen de woningcorporatiesector dekken.

In onze drie leerlijnen (verhuur, vastgoed en sociaal) hebben we inmiddels een aanbod van leergangen op verschillende niveaus. Hierdoor kun je als corporatiemedewerker bijna altijd aanhaken bij één van onze leergangen.

2.   Ontwikkeling met en voor de markt

Wij ontwikkelen alleen leergangen wanneer ons netwerk in de corporatiesector hierom vraagt. Bij de ontwikkeling van leergangen nodigen we in de eerste plaats ons netwerk uit om mee te denken in verschillende klankbordgroepen. Op basis hiervan kunnen we onze cursisten een relevant en actueel aanbod garanderen.

3. Docenten van topniveau

We zijn bij HabiTask trots op onze docenten. Zij zijn vanaf het eerste idee betrokken bij de ontwikkeling van ons aanbod. Onze docenten zijn specialist op hun vakgebied en kennen de corporatiesector. Ze zijn voor een groot deel ook nog steeds werkzaam in de corporatiesector buiten het docentschap bij HabiTask. Voordat onze docenten deel uit kunnen maken van een leergang volgen zij een selectieprocedure, waarin zij een proeftraining verzorgen voor onze opleidingsadviseurs. Op deze manier garanderen wij de kwaliteit van onze docenten.

4.   Leren van en met elkaar

Wij geloven in de kracht van het gezamenlijk leren. In onze leergangen volgen de cursisten daarom het gehele programma met dezelfde groep mensen. Vanaf het eerste moment creëren we een veilige leeromgeving waarin de cursisten ruimte krijgen om te luisteren en om te delen. Hiervoor maken we gebruik van onder andere intervisie en verschillende werkvormen gebaseerd op systemisch werken (link)

5.   Persoonlijke ontwikkeling en grote nadruk op ontwikkeling van vaardigheden

Het volgen van een leergang waar je meerdere maanden mee bezig bent is een grote stap. Wij willen deze tijd optimaal benutten door niet alleen maar bezig te zijn met een klassieke overdracht van kennis. Daarom besteden we in onze leergangen heel wat aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden die de cursisten nodig hebben voor het uitvoeren van de functie binnen de organisatie. Denk hierbij aan communicatie vaardigheden zoals onderhandelen, presenteren en feedback geven. Of meer praktische vaardigheden zoals time- en projectmanagement (scrum). Wij vinden het belangrijk dat we onze cursisten hierbij ondersteunen met de juiste begeleiding. In een groot deel van onze leergangen worden de cursisten daarom gekoppeld aan een coach waarmee zij gedurende de leergang meerdere coachingsgesprekken voeren.

6.   Online Leeromgeving “De HabiCampus”

Wij maken voor de uitvoering van onze leergangen gebruik van onze online leeromgeving de HabiCampus. Hiermee kunnen onze cursisten buiten de cursusdagen om communiceren met elkaar en met onze docenten. Ook helpt het onze cursisten om zicht te krijgen op de leerdoelen die wij hebben opgesteld en dient het als centrale plek voor al het voorbereidende werk en naslagwerk van de cursusdagen. Onderstaande tekst is bedoeld om de kwaliteit van onze leergangen in kaart te brengen en de triggers te benoemen waarom een cursist een leergang bij HabiTask zou moeten volgen.