Vervolg Woonruimteverdeling (WRV)

Rondetafel

Op 23 maart organiseerden HabiTask en Rigo een mooie bijeenkomst over woonruimteverdeling (Verslag Denk mee over een nieuw Woonruimteverdeelsysteem – 23-03-2017). Uit de feedback kwam naar voren dat veel mensen een vervolg zouden willen, met name om de ideeën die zijn opgedaan naar de praktijk te vertalen, en om het nog meer toe te spitsen op de regionale uitdagingen.

Dit vervolg komt er: Op 27 november in de regio Breda/Tilburg is een groep experts die graag met u wil verder denken over nieuwe vormen van woonruimteverdeling in de vorm van een rondetafelgesprek. Dit gesprek wordt geleid door Steven Kromhout, expert van Rigo. Doet u mee?

Door middel van rondetafelgesprekken met professionals, willen we voortborduren op de inzichten van 23 maart, en de vertaling maken naar de uitdagingen in deze regio.

Kosten voor organisatie van dit rondetafelgesprek: € 150,- p.p.

Duur: 1 dagdeel

Inschrijven kunt u doen door een mail te sturen naar inschrijvingen@habitask.nl met uw gegevens.