Wet kwaliteitsborging formeel uitgesteld

Na het in april aangekondigde uitstel van de Omgevingswet was het eigenlijk al wel duidelijk. Maar nu ook officieel: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in per 1 januari 2022. Lees hier de toelichting op de website van de rijksoverheid.

In de begeleidende brief bij de kamervragen van Ronnes (CDA) over de voortgang van proefprojecten geeft minister Ollongren aan voor de zomer met een nieuwe datum te komen. Alle voorbereidingen gaan wel door. Zo zal de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw deze zomer operationeel zijn en wordt het Besluit kwaliteitsborging op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

De brief zelf geeft een beeld van de stand van zaken proefprojecten. Op dit moment is slechts een beperkt aantal proefprojecten formeel als zodanig aangemeld. De extra tijd zal dus nuttig gebruik moeten worden.

Lees de brief en het antwoord op de Kamervragen via deze link.

Meer weten?

Volg de workshop Wet kwaliteitsborging en je bent weer volledig op de hoogte.