Vragen? Bel 0182 - 302 444

NEN 2767: theoriemodule

Cursusduur

1 dag

Locatie

Utrecht

Waardering

Conditiemeting volgens de NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. Dit meetinstrument maakt de onderhoudstoestand van bouwdelen en installaties inzichtelijk en vooral ook overdraagbaar.

Conditiemeting biedt hiermee zeer veel mogelijkheden. Op beleidsniveau kunnen goed onderbouwde beslissingen worden genomen omtrent het gewenste onderhoudsniveau of het toewijzen van onderhoudsgelden. Met het definiëren van verschillende onderhoudsniveau’s op basis van de conditie en wel of niet te aanvaarden risico’s kan er zeer doelmatig worden gestuurd op de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget. Er kan gericht worden geïnvesteerd op plaatsen waar een zeer hoog onderhoudsniveau is gewenst en bespaard op plaatsen waar dat kan. Hierdoor wordt voor de eigenaar en de gebruikers optimaal niveau van onderhoud bewerkstelligd, zowel in kwalitatieve als financiële zin.

Tijdens deze 1-daagse cursus maken de cursisten kennis met de methodiek Conditiemeten conform de NEN 2767-1, de achtergronden en de toepassing van de methodiek.

Wat levert het op?

 • Inzicht in de methodiek Conditiemeting volgens NEN 2767
 • Inzicht in de mogelijkheden van de risico-inschatting (bijlage D van NEN 2767)
 • Inzicht in gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen
 • Inzicht in gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van het onderhoudsbeleid
 • Het kunnen opstellen van onderhoudsniveaus op basis van NEN2767
 • Het kunnen opstellen van financiële en kwalitatieve scenario’s op basis van NEN 2767
 • Inzicht krijgen in hoe NEN 2767 te gebruiken is bij het opstellen van prestatiecontracten

Cursusduur

1 dag

Extra

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

Deze cursus is bedoeld voor gebouwbeheerders, managers en beleidsmakers die beleidsmatig betrokken zijn bij het onderhoud van gebouwen en installaties en het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen en die basiskennis willen vergaren over de methodiek conform de NEN 2767. De cursus is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor:

 • Gebouwbeheerders en gebouweigenaren, commercieel vastgoedbeheerders
 • Facilitair managers, managers beheer en onderhoud, hoofden en medewerkers vastgoed bij gemeenten, woningcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en overige utilitaire bouw
 • Beleidsmedewerkers met verantwoordelijkheid voor vastgoed
 • Contractmanagers

Tijdens deze eendaagse theoriemodule NEN 2767 wordt het volgende behandeld:

 • Oefeningen conditiemeten NEN 2767
 • Hoe om te gaan met meerdere gebreken
 • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (risico-inschatting gebreken)
 • Meerjaren onderhoudsplanning NEN 2767-1
 • Onderhoudsbeleid en NEN 2767-1
 • Opstellen onderhoudsniveau ‘s
 • Opstellen financiële en kwalitatieve scenario’s
 • Gebruik conditiemeting in prestatiecontracten
 • Algemeen

  Wat levert het op?

  • Inzicht in de methodiek Conditiemeting volgens NEN 2767
  • Inzicht in de mogelijkheden van de risico-inschatting (bijlage D van NEN 2767)
  • Inzicht in gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen
  • Inzicht in gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van het onderhoudsbeleid
  • Het kunnen opstellen van onderhoudsniveaus op basis van NEN2767
  • Het kunnen opstellen van financiële en kwalitatieve scenario’s op basis van NEN 2767
  • Inzicht krijgen in hoe NEN 2767 te gebruiken is bij het opstellen van prestatiecontracten

  Cursusduur

  1 dag

  Extra

  Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

 • Voor wie

  Deze cursus is bedoeld voor gebouwbeheerders, managers en beleidsmakers die beleidsmatig betrokken zijn bij het onderhoud van gebouwen en installaties en het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen en die basiskennis willen vergaren over de methodiek conform de NEN 2767. De cursus is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor:

  • Gebouwbeheerders en gebouweigenaren, commercieel vastgoedbeheerders
  • Facilitair managers, managers beheer en onderhoud, hoofden en medewerkers vastgoed bij gemeenten, woningcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en overige utilitaire bouw
  • Beleidsmedewerkers met verantwoordelijkheid voor vastgoed
  • Contractmanagers

 • Programma

  Tijdens deze eendaagse theoriemodule NEN 2767 wordt het volgende behandeld:

  • Oefeningen conditiemeten NEN 2767
  • Hoe om te gaan met meerdere gebreken
  • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (risico-inschatting gebreken)
  • Meerjaren onderhoudsplanning NEN 2767-1
  • Onderhoudsbeleid en NEN 2767-1
  • Opstellen onderhoudsniveau ‘s
  • Opstellen financiële en kwalitatieve scenario’s
  • Gebruik conditiemeting in prestatiecontracten

 • Data & kosten
 • Reviews

Ook zij kiezen voor HabiTask