Vragen? Bel 0182 - 302 444

NEN 2767: conditiemeten voor bouwkundig inspecteurs

Cursusduur

4 dagen

Locatie

Utrecht

Diploma

NEN 2767 voor bouwkundig inspecteurs

In deze cursus NEN 2767 Conditiemeten, gericht op personen die bouwkundige inspecties gaan uitvoeren, leren de deelnemers hoe een conditiemeting volgens de NEN 2767 bij inspecties van gebouwen moet worden toegepast en hoe de resultaten van de conditiemeting kunnen worden verwerkt tot een betrouwbaar meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Waarom conditiemeten?

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- of installatiedelen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouw- of installatiedeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. De uitkomsten van een NEN 2767 inspectie worden gebruikt als input voor een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en onderhoudsbegroting.

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouw- en installatiedelen. De toepassing is sterk verbeterd doordat inspecteurs ook de risico’s van geconstateerde gebreken op basis van Bijlage D van de norm aangeven. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk; het maakt niet uit wie de inspectie uitvoert.  Met de inbreng van de inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of – manager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen of installaties naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

 

Wat levert het op?

Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten inspecteurs gebouwen:

 • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767-1 (versie 2017)
 • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
 • Kun je op een eenduidige manier de bouw- of installatiedelen inventariseren
 • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767-1
 • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767-1)
 • Kun je een meerjarenonderhoudsplanning opstellen
 • Ben je in staat om te rapporteren over de inspectieresultaten

Cursusduur

4 dagen

Examen

Na afloop van de training kun je examen doen om daarmee te bewijzen dat je de behandelde stof goed onder de knie hebt. De kosten voor dit examen zijn € 500,- vrij van BTW

Extra

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen. De cursus NEN 2767 is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

Dag 1

 • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767-1 en 2
 • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • Het bepalen van de ernst van gebreken
 • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
 • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
 • Conditiemeting met meerdere gebreken
 • Verzorgingsscore

Dag 2

 • Korte terugblik op dag 1
 • Prakijkinspectie van een gebouw op locatie (in koppels / trio’s)
 • Uitwerken eigen inspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Huiswerkopdracht

Dag 3

 • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
 • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
 • Oefeningen conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie

Dag 4

 • Korte terugblik op voorgaande 3 lesdagen
 • Introductie oefening / casus
 • Prioriteitenstelling en kwalificeren+kwantificeren van risico’s
 • Toepassing van conditiemetingen voor het opstellen van MJOP’s
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplanning op basis van set gebreken conform de NEN 2767
 • Toelichting opbouw inspectierapportage
 • Voorbeeld inspectierapportage
 • Algemeen

  Wat levert het op?

  Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten inspecteurs gebouwen:

  • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767-1 (versie 2017)
  • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
  • Kun je op een eenduidige manier de bouw- of installatiedelen inventariseren
  • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767-1
  • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767-1)
  • Kun je een meerjarenonderhoudsplanning opstellen
  • Ben je in staat om te rapporteren over de inspectieresultaten

  Cursusduur

  4 dagen

  Examen

  Na afloop van de training kun je examen doen om daarmee te bewijzen dat je de behandelde stof goed onder de knie hebt. De kosten voor dit examen zijn € 500,- vrij van BTW

  Extra

  Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

 • Voor wie

  Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen. De cursus NEN 2767 is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767-1 en 2
  • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
  • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • Het bepalen van de ernst van gebreken
  • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
  • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
  • Conditiemeting met meerdere gebreken
  • Verzorgingsscore

  Dag 2

  • Korte terugblik op dag 1
  • Prakijkinspectie van een gebouw op locatie (in koppels / trio’s)
  • Uitwerken eigen inspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Huiswerkopdracht

  Dag 3

  • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
  • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
  • Oefeningen conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie

  Dag 4

  • Korte terugblik op voorgaande 3 lesdagen
  • Introductie oefening / casus
  • Prioriteitenstelling en kwalificeren+kwantificeren van risico’s
  • Toepassing van conditiemetingen voor het opstellen van MJOP’s
  • Opstellen meerjarenonderhoudsplanning op basis van set gebreken conform de NEN 2767
  • Toelichting opbouw inspectierapportage
  • Voorbeeld inspectierapportage

 • Data & kosten

Ook zij kiezen voor HabiTask

Klanten over NEN 2767: conditiemeten voor bouwkundig inspecteurs

“Heeft het goed uitgelegd en duidelijke voorbeelden gegeven uit de praktijk.”

Gerard vd. Schriek - Tablis Wonen