Vragen? Bel 0182 - 302 444

NEN 2767: conditiemeten voor installatietechnisch inspecteurs

Cursusduur

3 dagen

Locatie

Utrecht

In deze cursus NEN 2767 Conditiemeten, bedoeld voor personen met een installatietechnische achtergrond, leren de deelnemers hoe een conditiemeting volgens de NEN 2767-1 bij inspecties aan installaties moet worden toegepast en hoe de resultaten van de conditiemeting kunnen worden verwerkt tot een betrouwbaar meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Waarom conditiemeten?
Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- of installatiedelen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouw- of installatiedeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. De uitkomsten van een NEN 2767 inspectie worden gebruikt als input voor een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en onderhoudsbegroting.De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouw- en installatiedelen. De toepassing is sterk verbeterd doordat inspecteurs ook de risico’s van geconstateerde gebreken op basis van Bijlage D van de norm aangeven. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk; het maakt niet uit wie de inspectie uitvoert.  Met de inbreng van de inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of – manager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen of installaties naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Wat levert het op?

Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten voor inspecteurs :

 • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767
 • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
 • Kun je op een eenduidige manier de installatiedelen inventariseren
 • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767
 • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767)

Extra

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vastgoedbeheerders, installatiebedrijven en adviesbureau’s die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan installaties. De cursus is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

Dag 1

 • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
 • Inventariseren installatiedelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • Het bepalen van de ernst van gebreken
 • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
 • Toelichting bijlage D van NEN 2767 (kwantificeren risico’s)
 • Conditiemeting bij meerdere gebreken

Dag 2

 • Terugblik op dag 1
 • Praktijkinspectie op locatie (groepsgewijs)
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Huiswerkopdracht

Dag 3

 • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
 • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
 • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Evaluatie en afsluiting

Opleidingsduur
De cursus NEN 2767 Conditiemeting voor inspecteurs is een 3-daagse cursus, bestaande uit zowel een theoretisch als praktijkgedeelte.

 • Algemeen

  Wat levert het op?

  Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten voor inspecteurs :

  • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767
  • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
  • Kun je op een eenduidige manier de installatiedelen inventariseren
  • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767
  • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767)

  Extra

  Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

 • Voor wie

  Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vastgoedbeheerders, installatiebedrijven en adviesbureau’s die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan installaties. De cursus is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
  • Inventariseren installatiedelen volgens NEN 2767 (decompositie)
  • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • Het bepalen van de ernst van gebreken
  • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
  • Toelichting bijlage D van NEN 2767 (kwantificeren risico’s)
  • Conditiemeting bij meerdere gebreken

  Dag 2

  • Terugblik op dag 1
  • Praktijkinspectie op locatie (groepsgewijs)
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Huiswerkopdracht

  Dag 3

  • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
  • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
  • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Evaluatie en afsluiting

  Opleidingsduur
  De cursus NEN 2767 Conditiemeting voor inspecteurs is een 3-daagse cursus, bestaande uit zowel een theoretisch als praktijkgedeelte.

 • Data & kosten

Ook zij kiezen voor HabiTask