Vragen? Bel 0182 - 302 444

Masterclasses Woningwet

Cursusduur

Maatwerk

Locatie

Incompany

HabiTask geeft verschillende Masterclasses over de Herziene Woningwet incompany, voor uw MT, RvC of Huurders! Op de volgende thema’s hebben we meerdere corporaties (zowel via open inschrijving als incompany) getraind (zie “programma” voor meer info):

 1. Alle ins en out van de Woningwet
 2. Passend toewijzen en huurbeleid
 3. Huurdersparticipatie
 4. Invloed op gemeentelijk woonbeleid en de prestatieafspraken
 5. Governance van de woningcorporatie
 6. Strategisch scheiden of splitsen DAEB – niet-DAEB
 7. Samenwerking met stakeholders

Wat levert het op?

 • U weet waar uw corporaties / huurdersvereniging / gemeente staat in de invulling van de taken die u toebedeeld zijn in de Woningwet.
 • U weet welke wetgeving al ingegaan is en wat er aan nieuwe / herziene wetgeving aankomt
 • U weet welke deadlines voor u gelden en wat u daarvoor moet doen / aanleveren.

Toezichthouders, bestuurders, strategiemakers en managers van corporaties, huurders(verenigingen) en beleidsmedewerker van gemeenten

1. Alle ins en out van de Woningwet In deze masterclass gaan we in vogelvlucht door de nieuwe Woningwet. De nieuwe Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dit moet onder meer worden bereikt doordat de DAEB- en niet-DAEB activiteiten worden gescheiden. In deze masterclass gaan we in op hoe dit moet worden vormgegeven. De wet regelt echter meer, zoals de markttoets voor het uitvoeren van niet-DAEB activiteiten, beperkingen voor financieringen en garantstellingen, meer invloed van gemeenten en huurdersorganisaties en strengere regels voor bestuurders en commissarissen. Ook deze onderwerpen komen aan bod

2. Passend toewijzen en huurbeleid De wet stelt een aantal strikte eisen rond toewijzen van sociale huurwoningen. Om voor de laagste inkomens slaagkansen overeind te houden is vaak aanpassing van het huurbeleid nodig. Hierbij kun je kiezen voor een pragmatische insteek, een aanpak met scenario’s, of een aanpak sterk vanuit woonlasten en betaalbaarheid. Welke aanpak past bij jouw organisatie? Hoe kom je tot nieuw huurbeleid? En wat betekent dit in financiële zin

3. Huurdersparticipatie Hoe geef je de bewonersorganisatie / huurdersorganisatie de juiste positie en wat is nodig om ze te ondersteunen bij het proces van prestatieafspraken? Bewonersorganisaties krijgen een belangrijke positie bij het maken van de prestatieafspraken. Wat is precies hun rol? Zijn ze capabel genoeg om gesprekspartners te zijn? Hoe kunnen we ze op positieve wijze meekrijgen in het bepalen van ons bod?

4. Invloed op gemeentelijk woonbeleid en de prestatieafspraken De gemeenten krijgen meer invloed op de investeringscapaciteit van de woningcorporaties. Dat wil niet zeggen dat de corporaties alleen maar volgend zijn en geen invloed meer kunnen uitoefenen op de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk). Hoe kun je als corporatie ervoor zorgen dat je de optimale mix vindt tussen eigen beleid en de bijdrage aan gemeentelijk beleid? Hoe beïnvloed je het gemeentelijk woonbeleid? Hoe zorg je ervoor dat je de verwachting van de gemeente goed managet?

5. Governance van de woningcorporatie De nieuwe Woningwet bevat strengere regels voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties, zoals de fit & proper test, meldingsplicht commissarissen, huurderscommissaris, mogelijkheid tot ontslag van een commissaris door de ondernemingskamer op verzoek van de minister, goed te keuren bestuursbesluiten door RvC of minister etc. Hoe ga je in de praktijk om met deze regels? Wanneer moeten de statuten en reglementen worden aangepast? Welke regels gelden er alleen voor de woningcorporatie en aan welke regels moeten ook de dochtervennootschappen zich houden?

6. Strategisch scheiden of splitsen DAEB – niet-DAEB De splitsing zal per 1 juli 2016 geregeld moeten zijn. De splitsing kan in hoofdlijnen op drie manieren plaatsvinden: juridisch, administratief of via vrijstelling verwerkt in de boekhouding. De keuze voor woningen toevoegen aan DAEB of niet-DAEB heeft naast een praktisch juridisch financiële kant, ook een belangrijke betekenis voor je organisatievisie. Vanuit welke visie op portefeuillebeleid en assetmanagement kies je voor welke vorm van splitsing?

7. Samenwerking met stakeholders De corporatie is verplicht om voor een aantal maatregelen toestemming te vragen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Dit verzoek dient te zijn voorzien van een zienswijze van de gemeente. Hoe vraag je een zienswijze aan? Hoe onderbouw je de zienswijze? Wat doe je als een gemeente geen woonvisie heeft waaraan jouw verzoek kan worden getoetst?

Deze Masterclasses geven we incompany, dus op maat, Bel 0182-302444 voor meer info, of doe een maatwerkaanvraag

 • Algemeen

  Wat levert het op?

  • U weet waar uw corporaties / huurdersvereniging / gemeente staat in de invulling van de taken die u toebedeeld zijn in de Woningwet.
  • U weet welke wetgeving al ingegaan is en wat er aan nieuwe / herziene wetgeving aankomt
  • U weet welke deadlines voor u gelden en wat u daarvoor moet doen / aanleveren.

 • Voor wie

  Toezichthouders, bestuurders, strategiemakers en managers van corporaties, huurders(verenigingen) en beleidsmedewerker van gemeenten

 • Programma

  1. Alle ins en out van de Woningwet In deze masterclass gaan we in vogelvlucht door de nieuwe Woningwet. De nieuwe Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dit moet onder meer worden bereikt doordat de DAEB- en niet-DAEB activiteiten worden gescheiden. In deze masterclass gaan we in op hoe dit moet worden vormgegeven. De wet regelt echter meer, zoals de markttoets voor het uitvoeren van niet-DAEB activiteiten, beperkingen voor financieringen en garantstellingen, meer invloed van gemeenten en huurdersorganisaties en strengere regels voor bestuurders en commissarissen. Ook deze onderwerpen komen aan bod

  2. Passend toewijzen en huurbeleid De wet stelt een aantal strikte eisen rond toewijzen van sociale huurwoningen. Om voor de laagste inkomens slaagkansen overeind te houden is vaak aanpassing van het huurbeleid nodig. Hierbij kun je kiezen voor een pragmatische insteek, een aanpak met scenario’s, of een aanpak sterk vanuit woonlasten en betaalbaarheid. Welke aanpak past bij jouw organisatie? Hoe kom je tot nieuw huurbeleid? En wat betekent dit in financiële zin

  3. Huurdersparticipatie Hoe geef je de bewonersorganisatie / huurdersorganisatie de juiste positie en wat is nodig om ze te ondersteunen bij het proces van prestatieafspraken? Bewonersorganisaties krijgen een belangrijke positie bij het maken van de prestatieafspraken. Wat is precies hun rol? Zijn ze capabel genoeg om gesprekspartners te zijn? Hoe kunnen we ze op positieve wijze meekrijgen in het bepalen van ons bod?

  4. Invloed op gemeentelijk woonbeleid en de prestatieafspraken De gemeenten krijgen meer invloed op de investeringscapaciteit van de woningcorporaties. Dat wil niet zeggen dat de corporaties alleen maar volgend zijn en geen invloed meer kunnen uitoefenen op de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk). Hoe kun je als corporatie ervoor zorgen dat je de optimale mix vindt tussen eigen beleid en de bijdrage aan gemeentelijk beleid? Hoe beïnvloed je het gemeentelijk woonbeleid? Hoe zorg je ervoor dat je de verwachting van de gemeente goed managet?

  5. Governance van de woningcorporatie De nieuwe Woningwet bevat strengere regels voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties, zoals de fit & proper test, meldingsplicht commissarissen, huurderscommissaris, mogelijkheid tot ontslag van een commissaris door de ondernemingskamer op verzoek van de minister, goed te keuren bestuursbesluiten door RvC of minister etc. Hoe ga je in de praktijk om met deze regels? Wanneer moeten de statuten en reglementen worden aangepast? Welke regels gelden er alleen voor de woningcorporatie en aan welke regels moeten ook de dochtervennootschappen zich houden?

  6. Strategisch scheiden of splitsen DAEB – niet-DAEB De splitsing zal per 1 juli 2016 geregeld moeten zijn. De splitsing kan in hoofdlijnen op drie manieren plaatsvinden: juridisch, administratief of via vrijstelling verwerkt in de boekhouding. De keuze voor woningen toevoegen aan DAEB of niet-DAEB heeft naast een praktisch juridisch financiële kant, ook een belangrijke betekenis voor je organisatievisie. Vanuit welke visie op portefeuillebeleid en assetmanagement kies je voor welke vorm van splitsing?

  7. Samenwerking met stakeholders De corporatie is verplicht om voor een aantal maatregelen toestemming te vragen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Dit verzoek dient te zijn voorzien van een zienswijze van de gemeente. Hoe vraag je een zienswijze aan? Hoe onderbouw je de zienswijze? Wat doe je als een gemeente geen woonvisie heeft waaraan jouw verzoek kan worden getoetst?

 • Data & kosten

  Deze Masterclasses geven we incompany, dus op maat, Bel 0182-302444 voor meer info, of doe een maatwerkaanvraag

Ook zij kiezen voor HabiTask