Vragen? Bel 0182 - 302 444

Leergang gebiedsregisseur

Cursusduur

13 dagdelen (verdeeld over 7 dagen)
4 dagdelen intervisie
3 uur intake en coaching

Locatie

Utrecht

Diploma

Leergang gebiedsregisseur

De nieuwe Woningwet beperkt corporaties tot hun kernactiviteiten: bouwen en beheren van woningen. Tegelijk trekt de overheid zich steeds meer terug uit wijken, en nemen de problemen met huurders in wijken toe. Wat kan een corporatie nog betekenen voor haar huurders? Hoe kun jij als wijkprofessional nog invulling geven aan de sociale taak van de woningcorporatie, zonder de problemen over te nemen en alles zelf te moeten doen?
Verder willen (en moeten) ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Woningen moeten worden aangepast, zorg in de wijk moet worden georganiseerd en er moet nauw worden samengewerkt met allerlei maatschappelijke en zorgorganisaties. Hoe geef je daar vorm aan, welke modellen zijn mogelijk? Word jij de gebiedsregisseur van de toekomst? Volg deze bijzondere leergang!

Wat levert het op?

 • Diploma Gebiedsregisseur
 • Zicht op ontwikkelingsfasen van wijken
 • Verbeteringsmogelijkheden leefbaarheid
 • Grotere persoonlijke effectiviteit
 • Inzicht in strategisch voorraadbeheer, assetmanagement en maatschappelijk rendement.
 • Zicht op ontwikkelingen in de zorg en welzijn
 • Je weet wat als corporaties kunnen doen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen
 • Je kent samenwerkingspartners en weet welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn
 • Je kunt optimaal samenwerken in sociale wijkteams

Cursusduur

 • 13 dagdelen verdeeld over 7 dagen (inclusief eindpresentatie)
 • 1 uur intakegesprek
 • 2 coachingsgesprekken
 • 4 dagdelen intervisiebijeenkomsten

Studiebelasting (naast de 8 modules)

75 uur verspreid over 6 maanden

Diploma

Deze leergang sluit je af met het diploma Gebiedsregisseur als je de praktijkopdracht en presentatie met een voldoende hebt afgerond. Bekijk het programma voor verdere informatie over de praktijkopdracht.

Gebiedsbeheerders, gebiedsregisseurs, wijkregisseurs, woonconsulenten, medewerkers leefbaarheid en sociaal beheer, die betrokken zijn bij de organisatie van leefbaarheid en zorg in de wijken

 • Module 1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen (1 dag)
 • Module 2 Maatschappelijke ontwikkelingen (1 dag)
 • Module 3 Intervisie (1/2 dag)
 • Module 4 Persoonlijke effectiviteit (1 dag)
 • Module 5 Werken aan leefbaarheid (1 dag)
 • Module 6 Vastgoedmanagement (1 dag)
 • Module 7 Transities in het sociale domein (1 dag)

Klik hier (of scroll naar beneden) voor het uitgebreide programma

In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke competentieontwikkeling, door middel van een ontwikkelassessment, coaching, intervisie en een praktijkopdracht.

 

Ontwikkelassessment

Tijdens de leergang ga je aan de slag met de ontwikkeling van 5 competenties: projectmatig werken, activeren bewoners, samenwerken in netwerken, reflecteren en overtuigingskracht. Voordat je start met de leergang maak je een ontwikkelassessment. Hierdoor krijg je inzicht in je sterke- en ontwikkelpunten.

Intakegesprek

Je bespreekt de uitslag van dit assessment en jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met jouw coach.

Coaching

Na dit intakegesprek heb je tijdens de leergang nog twee coachingssessies waarin je verder aan de slag gaat met jouw sterke- en ontwikkelpunten. Ook tijdens module 4 (persoonlijke effectiviteit) pak je dit weer op.

Praktijkopdracht

Je sluit de leergang af met een praktijkopdracht waarin je een plan van aanpak, een werkwijze en (voorlopige) conclusies op het gebied van gebiedsgericht werken schrijft. Hier werk je aan tijdens de leergang. Drie weken na de laatste module wordt de praktijkopdracht afgerond. Aan het einde van de leergang presenteer je de praktijkopdracht en laat je zien welke inzichten je voor jezelf en je corporatie hebt opgedaan.

Intervisie

In de leergang zitten 1 begeleide, en 3 niet-begeleide intervisiebijeenkomsten. Hierin help je elkaar in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het maken van de praktijkopdracht.

Uitgebreid programma

Module 1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Introductie en kennismaking,
 • Toelichting programma en praktijkopdracht
 • Sociologie van wijken
 • Typeringen van wijken
 • Functies van wijken
 • Vervalfases
 • Typeringen van doelgroepen
 • Sturen op kengetallen

Module 2 Maatschappelijke ontwikkelingen – Joke Abbring (1 dag)

 • Het veranderende speelveld van corporaties
 • De nieuwe rol van de gemeente binnen wonen, zorg en welzijn
 • Aan de slag met gelijkwaardig samenwerken in de wijk!
 • Hoe kun je maatschappelijk meerwaarde van samenwerking aantonen?
 • Reflectie op rol van de corporatie in de wijk

Module 3 Intervisie – Joke Abbring en Evelyn Kessels (1/2 dag)

 • In de begeleide intervisie ga je aan de slag met eigen casussen.
 • Je wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven in te nemen, en krijgt nieuwe inzichten in bestaande uitdagingen.
 • Je leert van elkaar en leert hoe je door goede vragen te stellen, anderen verder kunt helpen in hun vraagstuk.

Module 4 Persoonlijke effectiviteit – Mildred Disselkoen (1 dag)

 • Leiderschap en leidinggeven
 • Inzicht in eigen kwaliteiten
 • Overtuigen
 • Effectief luisteren
 • Het nemen van de regie

Module 5 Werken aan leefbaarheid – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Methoden van wijkaanpak
 • Het betrekken van bewoners
 • Samenwerken met andere organisaties
 • Wat is nodig voor leefbare wijken?
 • Organisatie en verantwoordelijkheden bij het werken aan leefbaarheid

Module 6 Vastgoedmanagement – Hans van Hees (1 dag)

 • Strategisch voorraadbeheer
 • Het sturen van je vastgoedportefeuille
 • Vastgoedportfolio’s en assetmanagement
 • Maatschappelijk vastgoed
 • De betaalbaarheid van huren

Module 7 Transities in het sociale domein – Joke Abbring (1 dag)

 • De rol van het sociale wijkteam en de positie van de corporatie
 • Ingrediënten voor succesvol professioneel samenwerken in de wijk
 • Benodigde competenties voor succesvol netwerken
 • De belangrijkste maatschappelijke uitdaging onder huurders
 • Algemeen

  Wat levert het op?

  • Diploma Gebiedsregisseur
  • Zicht op ontwikkelingsfasen van wijken
  • Verbeteringsmogelijkheden leefbaarheid
  • Grotere persoonlijke effectiviteit
  • Inzicht in strategisch voorraadbeheer, assetmanagement en maatschappelijk rendement.
  • Zicht op ontwikkelingen in de zorg en welzijn
  • Je weet wat als corporaties kunnen doen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen
  • Je kent samenwerkingspartners en weet welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn
  • Je kunt optimaal samenwerken in sociale wijkteams

  Cursusduur

  • 13 dagdelen verdeeld over 7 dagen (inclusief eindpresentatie)
  • 1 uur intakegesprek
  • 2 coachingsgesprekken
  • 4 dagdelen intervisiebijeenkomsten

  Studiebelasting (naast de 8 modules)

  75 uur verspreid over 6 maanden

  Diploma

  Deze leergang sluit je af met het diploma Gebiedsregisseur als je de praktijkopdracht en presentatie met een voldoende hebt afgerond. Bekijk het programma voor verdere informatie over de praktijkopdracht.

 • Voor wie

  Gebiedsbeheerders, gebiedsregisseurs, wijkregisseurs, woonconsulenten, medewerkers leefbaarheid en sociaal beheer, die betrokken zijn bij de organisatie van leefbaarheid en zorg in de wijken

 • Programma

  • Module 1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen (1 dag)
  • Module 2 Maatschappelijke ontwikkelingen (1 dag)
  • Module 3 Intervisie (1/2 dag)
  • Module 4 Persoonlijke effectiviteit (1 dag)
  • Module 5 Werken aan leefbaarheid (1 dag)
  • Module 6 Vastgoedmanagement (1 dag)
  • Module 7 Transities in het sociale domein (1 dag)

  Klik hier (of scroll naar beneden) voor het uitgebreide programma

  In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke competentieontwikkeling, door middel van een ontwikkelassessment, coaching, intervisie en een praktijkopdracht.

   

  Ontwikkelassessment

  Tijdens de leergang ga je aan de slag met de ontwikkeling van 5 competenties: projectmatig werken, activeren bewoners, samenwerken in netwerken, reflecteren en overtuigingskracht. Voordat je start met de leergang maak je een ontwikkelassessment. Hierdoor krijg je inzicht in je sterke- en ontwikkelpunten.

  Intakegesprek

  Je bespreekt de uitslag van dit assessment en jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met jouw coach.

  Coaching

  Na dit intakegesprek heb je tijdens de leergang nog twee coachingssessies waarin je verder aan de slag gaat met jouw sterke- en ontwikkelpunten. Ook tijdens module 4 (persoonlijke effectiviteit) pak je dit weer op.

  Praktijkopdracht

  Je sluit de leergang af met een praktijkopdracht waarin je een plan van aanpak, een werkwijze en (voorlopige) conclusies op het gebied van gebiedsgericht werken schrijft. Hier werk je aan tijdens de leergang. Drie weken na de laatste module wordt de praktijkopdracht afgerond. Aan het einde van de leergang presenteer je de praktijkopdracht en laat je zien welke inzichten je voor jezelf en je corporatie hebt opgedaan.

  Intervisie

  In de leergang zitten 1 begeleide, en 3 niet-begeleide intervisiebijeenkomsten. Hierin help je elkaar in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het maken van de praktijkopdracht.

  Uitgebreid programma

  Module 1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen – Evelyn Kessels (1 dag)

  • Introductie en kennismaking,
  • Toelichting programma en praktijkopdracht
  • Sociologie van wijken
  • Typeringen van wijken
  • Functies van wijken
  • Vervalfases
  • Typeringen van doelgroepen
  • Sturen op kengetallen

  Module 2 Maatschappelijke ontwikkelingen – Joke Abbring (1 dag)

  • Het veranderende speelveld van corporaties
  • De nieuwe rol van de gemeente binnen wonen, zorg en welzijn
  • Aan de slag met gelijkwaardig samenwerken in de wijk!
  • Hoe kun je maatschappelijk meerwaarde van samenwerking aantonen?
  • Reflectie op rol van de corporatie in de wijk

  Module 3 Intervisie – Joke Abbring en Evelyn Kessels (1/2 dag)

  • In de begeleide intervisie ga je aan de slag met eigen casussen.
  • Je wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven in te nemen, en krijgt nieuwe inzichten in bestaande uitdagingen.
  • Je leert van elkaar en leert hoe je door goede vragen te stellen, anderen verder kunt helpen in hun vraagstuk.

  Module 4 Persoonlijke effectiviteit – Mildred Disselkoen (1 dag)

  • Leiderschap en leidinggeven
  • Inzicht in eigen kwaliteiten
  • Overtuigen
  • Effectief luisteren
  • Het nemen van de regie

  Module 5 Werken aan leefbaarheid – Evelyn Kessels (1 dag)

  • Methoden van wijkaanpak
  • Het betrekken van bewoners
  • Samenwerken met andere organisaties
  • Wat is nodig voor leefbare wijken?
  • Organisatie en verantwoordelijkheden bij het werken aan leefbaarheid

  Module 6 Vastgoedmanagement – Hans van Hees (1 dag)

  • Strategisch voorraadbeheer
  • Het sturen van je vastgoedportefeuille
  • Vastgoedportfolio’s en assetmanagement
  • Maatschappelijk vastgoed
  • De betaalbaarheid van huren

  Module 7 Transities in het sociale domein – Joke Abbring (1 dag)

  • De rol van het sociale wijkteam en de positie van de corporatie
  • Ingrediënten voor succesvol professioneel samenwerken in de wijk
  • Benodigde competenties voor succesvol netwerken
  • De belangrijkste maatschappelijke uitdaging onder huurders

 • Data & kosten

Ook zij kiezen voor HabiTask

Klanten over Leergang gebiedsregisseur

“Interessante leergang, intervisie helpt bij formulering vraagstelling. Docenten zijn enthousiast, informatie komt goed over.”

Judith Keuper - Vivare

Over het onderdeel Werken aan leefbaarheid:

“Fijne cursusleider, humor, luisterend, enthousiast”