Vragen? Bel 0182 - 302 444

Huurincasso: voorkomen is beter dan genezen

Cursusduur

1 dag

Locatie

Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroegtijdig ingrijpen in huurincasso proces loont

Er is niets sociaals aan het uit huis zetten van mensen of mensen op extra kosten jagen als ze hun huur niet kunnen betalen. De uitdaging is in een vroeg stadium met je huurders in gesprek te komen en samen te ontdekken wat ervoor nodig is zodat ze wel aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hoe je dit doet, wat eraan vooraf gaat, welke kennis en kunde je hiervoor inzet, dat gaan we tijdens deze cursus bekijken en oefenen.

Wat levert het op?

Tools, kennis en vaardigheden om via vroegsignalering van huurachterstanden tot passende acties te komen. Dit geeft energie. En voelt als gedeelde verantwoordelijkheid om mensen te helpen te blijven wonen tegen zo min mogelijk kosten voor henzelf, de corporatie en onze samenleving.

 • Samen ontdekken
  Je ontdekt het belang van te voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Welke maatschappelijke kosten hiermee gemoeid zijn. Hoe je het incassoproces kunt inrichten vanuit het uitgangspunt vroegsignalering. Je staat als woningcorporatie niet alleen in dit proces. Wie zijn je ‘natuurlijke’ netwerkpartners om huurachterstanden en de onderliggende problemen aan te pakken?
 • Voorbereiding van het gesprek
  Een goede voorbereiding van het gesprek zorgt ervoor dat je weet wat je wilt bereiken tijdens het gesprek. Dit zorgt ervoor dat je tijdens het gesprek je helemaal kunt concentreren op het verhaal van de huurder. Ook zorg je ervoor dat je weet wat je onderhandelingsruimte is. Tot slot denk je goed na over waar jij wilt dat het gesprek gaat plaatsvinden.
 • Het gesprek voeren
  Je leert aan de hand van 10 stappen om het oplossend vermogen van je huurder aan te spreken. Hierdoor ga je samen met je huurder oplossingen bedenkingen voor het terugdringen van de betalingsachterstand, met als doel mensen te helpen te blijven wonen tegen zo min mogelijk kosten voor henzelf, de corporatie als voor onze samenleving. Dit doe je aan de hand van aansprekende casuïstiek, zodat je kunt experimenteren met wat werkt wel en wat werkt niet.

Cursusduur

1 dag

Extra

Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers huurincasso en medewerkers in de wijk die in hun takenpakket hebben ‘achter de voordeur komen’. Zoals complexbeheerders, woonconsulenten, wijkconsulenten.

 • Doel: bespreken waarom het voorkomen van huurachterstanden.
 • Kader: maatschappelijke kosten van huurachterstanden en huisuitzettingen bespreken.
 • Totale proces: Hoe ziet het incassoproces er nu uit bij de woningcorporatie versus Wat is een huurincasso-proces gericht op vroegsignalering?
 • Wie kunnen je netwerkpartners zijn?
  Denk aan sociale wijkteams, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties, buren, kennissen van de huurder, huurdersorganisaties.
 • Het gesprek:
  • Voorbereiding: informatie vergaren, denk aan achterstandslijsten, memo’s, rekening courant, brieven, collega’s, netwerkcollega’s.
  • Wat wil je bereiken tijdens het gesprek?
  • Beslissing nemen / voorstel maken -> afhankelijk van mandaat van de incassomedewerker.
  • Oefen van tevoren een lastig gesprek.
  • Plannen van het gesprek: plaats, tijd, alleen?
  • Doen: aan de hand van gesprekstechnieken.
  • Tijdens het gesprek: stappenplan volgen.
 • Nazorg: afspraken vastleggen, opvolgen, doorsturen, begeleiden, etc.
 • Algemeen

  Wat levert het op?

  Tools, kennis en vaardigheden om via vroegsignalering van huurachterstanden tot passende acties te komen. Dit geeft energie. En voelt als gedeelde verantwoordelijkheid om mensen te helpen te blijven wonen tegen zo min mogelijk kosten voor henzelf, de corporatie en onze samenleving.

  • Samen ontdekken
   Je ontdekt het belang van te voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Welke maatschappelijke kosten hiermee gemoeid zijn. Hoe je het incassoproces kunt inrichten vanuit het uitgangspunt vroegsignalering. Je staat als woningcorporatie niet alleen in dit proces. Wie zijn je ‘natuurlijke’ netwerkpartners om huurachterstanden en de onderliggende problemen aan te pakken?
  • Voorbereiding van het gesprek
   Een goede voorbereiding van het gesprek zorgt ervoor dat je weet wat je wilt bereiken tijdens het gesprek. Dit zorgt ervoor dat je tijdens het gesprek je helemaal kunt concentreren op het verhaal van de huurder. Ook zorg je ervoor dat je weet wat je onderhandelingsruimte is. Tot slot denk je goed na over waar jij wilt dat het gesprek gaat plaatsvinden.
  • Het gesprek voeren
   Je leert aan de hand van 10 stappen om het oplossend vermogen van je huurder aan te spreken. Hierdoor ga je samen met je huurder oplossingen bedenkingen voor het terugdringen van de betalingsachterstand, met als doel mensen te helpen te blijven wonen tegen zo min mogelijk kosten voor henzelf, de corporatie als voor onze samenleving. Dit doe je aan de hand van aansprekende casuïstiek, zodat je kunt experimenteren met wat werkt wel en wat werkt niet.

  Cursusduur

  1 dag

  Extra

  Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname

 • Voor wie

  Deze cursus is bedoeld voor medewerkers huurincasso en medewerkers in de wijk die in hun takenpakket hebben ‘achter de voordeur komen’. Zoals complexbeheerders, woonconsulenten, wijkconsulenten.

 • Programma

  • Doel: bespreken waarom het voorkomen van huurachterstanden.
  • Kader: maatschappelijke kosten van huurachterstanden en huisuitzettingen bespreken.
  • Totale proces: Hoe ziet het incassoproces er nu uit bij de woningcorporatie versus Wat is een huurincasso-proces gericht op vroegsignalering?
  • Wie kunnen je netwerkpartners zijn?
   Denk aan sociale wijkteams, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties, buren, kennissen van de huurder, huurdersorganisaties.
  • Het gesprek:
   • Voorbereiding: informatie vergaren, denk aan achterstandslijsten, memo’s, rekening courant, brieven, collega’s, netwerkcollega’s.
   • Wat wil je bereiken tijdens het gesprek?
   • Beslissing nemen / voorstel maken -> afhankelijk van mandaat van de incassomedewerker.
   • Oefen van tevoren een lastig gesprek.
   • Plannen van het gesprek: plaats, tijd, alleen?
   • Doen: aan de hand van gesprekstechnieken.
   • Tijdens het gesprek: stappenplan volgen.
  • Nazorg: afspraken vastleggen, opvolgen, doorsturen, begeleiden, etc.

 • Data & kosten

Ook zij kiezen voor HabiTask