Vragen? Bel 0182 - 302 444

Huurincasso

Cursusduur

2 dagen

Locatie

Utrecht

Waardering

8.2
Gebaseerd op 9 reviews

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel de juridische als sociale aspecten van huurincasso belicht.

Dag 1: Voorkomen is beter dan genezen

Er is niets sociaals aan het uit huis zetten van mensen of mensen op extra kosten jagen als ze hun huur niet kunnen betalen. De uitdaging is in een vroeg stadium met je huurders in gesprek te komen en samen te ontdekken wat ervoor nodig is zodat ze wel aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hoe je dit doet, wat eraan vooraf gaat, welke kennis en kunde je hiervoor inzet, dat gaan we tijdens deze cursus bekijken en oefenen.

Dag 2: Juridische aspecten van huurincasso

Er wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten van de huurders maar tevens van de rechten en plichten van de woningcorporaties. Daarbij is het handig als je naast de wet en regelgeving op de hoogte bent van recente jurisprudentie. Tijdens deze training wordt een praktische koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Naast het behandelen van belangrijke onderwerpen aan de hand van de wettelijke regelgeving wordt aangesloten bij de dagelijkse incassopraktijk. Inbreng vanuit de deelnemers is van groot belang om aan te sluiten bij de eigen werksituatie.

Wat levert het op?

 • Inzicht in het belang van voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen.
 • Inzicht in netwerkpartners om huurachterstanden en de onderliggende problemen aan te pakken?
 • Je bent goed voorbereid op een incassogesprek
 • Je leert aan de hand van 10 stappen om het oplossend vermogen van je huurder aan te spreken.
 • Je kent de relevante artikelen, bepalingen en juridische begrippen binnen de huurincasso
 • Je kunt de juiste artikelen toepassen in de dagelijkse incassopraktijk
 • Je weet hoe om te gaan met WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen), faillissement, moratorium, huwelijk, enz.

Cursusduur

2 dagen

Extra

Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Incassomedewerkers, medewerkers Verhuur- en Bewonerszaken en woon- en wijkconsulenten en complexbeheerders.

Dag 1

 • Doel: bespreken waarom het voorkomen van huurachterstanden.
 • Kader: maatschappelijke kosten van huurachterstanden en huisuitzettingen bespreken.
 • Totale proces: ‘Hoe ziet het incassoproces er nu uit bij de woningcorporatie’ versus ‘Wat is een huurincasso-proces gericht op vroegsignalering?’
 • Wie kunnen je netwerkpartners zijn?
  Denk aan sociale wijkteams, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties, buren, kennissen van de huurder, huurdersorganisaties.
 • Het gesprek:
  • Voorbereiding: informatie vergaren, denk aan achterstandslijsten, memo’s, rekening courant, brieven, collega’s, netwerkcollega’s.
  • Wat wil je bereiken tijdens het gesprek
  • Beslissing nemen / voorstel maken -> afhankelijk van mandaat van de incassomedewerker.
  • Oefen van tevoren een lastig gesprek.
  • Plannen van het gesprek: plaats, tijd, alleen?
  • Doen: aan de hand van gesprekstechnieken.
  • Tijdens het gesprek: stappenplan volgen.
  • Nazorg: afspraken vastleggen, opvolgen, doorsturen, begeleiden, etc.

Dag 2

 • Minnelijke huurincasso
 • Aansprakelijkheid rechtsvormen e.d.
 • Overlijden van de huurder
 • Huwelijk
 • Samenwonen en samen huren
 • Meervoudige probleemgevallen (o.a. overlast)
 • Gerechtelijke huurincasso
 • Executie van een vonnis en verhaal
 • WSNP, faillissement en moratorium
 • - Beoordeling: 8/10
  Cursus goed te volgen en goed gericht op onze organisatie
 • Algemeen

  Wat levert het op?

  • Inzicht in het belang van voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen.
  • Inzicht in netwerkpartners om huurachterstanden en de onderliggende problemen aan te pakken?
  • Je bent goed voorbereid op een incassogesprek
  • Je leert aan de hand van 10 stappen om het oplossend vermogen van je huurder aan te spreken.
  • Je kent de relevante artikelen, bepalingen en juridische begrippen binnen de huurincasso
  • Je kunt de juiste artikelen toepassen in de dagelijkse incassopraktijk
  • Je weet hoe om te gaan met WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen), faillissement, moratorium, huwelijk, enz.

  Cursusduur

  2 dagen

  Extra

  Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

 • Voor wie

  Incassomedewerkers, medewerkers Verhuur- en Bewonerszaken en woon- en wijkconsulenten en complexbeheerders.

 • Programma

  Dag 1

  • Doel: bespreken waarom het voorkomen van huurachterstanden.
  • Kader: maatschappelijke kosten van huurachterstanden en huisuitzettingen bespreken.
  • Totale proces: ‘Hoe ziet het incassoproces er nu uit bij de woningcorporatie’ versus ‘Wat is een huurincasso-proces gericht op vroegsignalering?’
  • Wie kunnen je netwerkpartners zijn?
   Denk aan sociale wijkteams, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties, buren, kennissen van de huurder, huurdersorganisaties.
  • Het gesprek:
   • Voorbereiding: informatie vergaren, denk aan achterstandslijsten, memo’s, rekening courant, brieven, collega’s, netwerkcollega’s.
   • Wat wil je bereiken tijdens het gesprek
   • Beslissing nemen / voorstel maken -> afhankelijk van mandaat van de incassomedewerker.
   • Oefen van tevoren een lastig gesprek.
   • Plannen van het gesprek: plaats, tijd, alleen?
   • Doen: aan de hand van gesprekstechnieken.
   • Tijdens het gesprek: stappenplan volgen.
   • Nazorg: afspraken vastleggen, opvolgen, doorsturen, begeleiden, etc.

  Dag 2

  • Minnelijke huurincasso
  • Aansprakelijkheid rechtsvormen e.d.
  • Overlijden van de huurder
  • Huwelijk
  • Samenwonen en samen huren
  • Meervoudige probleemgevallen (o.a. overlast)
  • Gerechtelijke huurincasso
  • Executie van een vonnis en verhaal
  • WSNP, faillissement en moratorium

 • Data & kosten
 • Reviews
  • - Beoordeling: 8/10
   Cursus goed te volgen en goed gericht op onze organisatie

Ook zij kiezen voor HabiTask