Vragen? Bel 0182 - 302 444

Aanpak overlast

Cursusduur

1 dag

Locatie

Utrecht

Waardering

8.6
Gebaseerd op 14 reviews

Incident, burenruzie of ernstige overlast?

Deze training leert je om tijdig de ernst van de casus te bepalen. Alleen bij ernstige overlast heb je een “kartrekkende” rol en bij incidenten en burenruzies slechts een “faciliterende” rol. Onderscheid maken is dus belangrijk. Praktijkcasussen geven handvaten voor verschillende overlastsoorten. Je leert om woonoverlast preventief aan te pakken en te bestrijden. Tijdige aanpak voorkomt escalatie. Daarnaast geeft de training houvast bij het bepalen of de juiste dingen gedaan worden (effectiviteit) en of de juiste dingen goed gedaan worden (efficiëntie). Je wilt slimmer werken in een omgeving die verandert. Per overlastcasus kijken we naar de rol van de corporatie en van de ketenpartners.

De aanpak van woonoverlast is gebaseerd op een viertal pijlers. Deze staan centraal in deze training. De werkwijze en de rol van een corporatie verschilt per pijler:

 1. Preventie: het meedenken, initiëren en faciliteren van leefbaarheidsprojecten, maar ook toezicht en beheer.
 2. Bemiddeling: inzet van de juiste partijen om huurders onderling het probleem op te laten lossen.
 3. Zorg: signaleren en afstemmen met ketenpartners.
 4. Handhaving: dwang, mogelijk met juridische maatregelen.

Wat levert het op?

 • Effectief aanpakken van zware overlast:
  • Inzicht in verschillende vormen van overlast en de juridische aspecten daarbij
  • Inzicht waarop een conflict kan escaleren
  • Kennis van diverse oplossingsstrategieën
  • Bewust van de rollen en wie de probleemeigenaar is

Cursusduur

1 dag

Extra

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

Deze cursus is vooral bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de aanpak van overlast en burenruzies. Je bent bijvoorbeeld woon- of leefbaarheidsconsulent.

Ochtend:

 • Verschil tussen conflict en overlast
 • Soorten overlast
 • Voorkomen / bewustwording van escalatie
 • Verwachtingsmanagement en de daarbij behorende rollen
 • Aanpak bemiddeling

Middag:

 • Aanpak zorgcasussen (o.a. multiprobleem huishoudens en psychische problematiek)
 • Aanpak handhaving (o.a. woonfraude, zware overlast)
 • Juridisch kader – vertaling naar de praktijk

Op basis van een intakeformulier vooraf kun je jouw praktijkcasussen inbrengen.

 • Algemeen

  Wat levert het op?

  • Effectief aanpakken van zware overlast:
   • Inzicht in verschillende vormen van overlast en de juridische aspecten daarbij
   • Inzicht waarop een conflict kan escaleren
   • Kennis van diverse oplossingsstrategieën
   • Bewust van de rollen en wie de probleemeigenaar is

  Cursusduur

  1 dag

  Extra

  Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

 • Voor wie

  Deze cursus is vooral bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de aanpak van overlast en burenruzies. Je bent bijvoorbeeld woon- of leefbaarheidsconsulent.

 • Programma

  Ochtend:

  • Verschil tussen conflict en overlast
  • Soorten overlast
  • Voorkomen / bewustwording van escalatie
  • Verwachtingsmanagement en de daarbij behorende rollen
  • Aanpak bemiddeling

  Middag:

  • Aanpak zorgcasussen (o.a. multiprobleem huishoudens en psychische problematiek)
  • Aanpak handhaving (o.a. woonfraude, zware overlast)
  • Juridisch kader – vertaling naar de praktijk

  Op basis van een intakeformulier vooraf kun je jouw praktijkcasussen inbrengen.

 • Data & kosten
 • Reviews

Ook zij kiezen voor HabiTask