Vragen? Bel 0182 - 302 444

Nulmeting: functiegericht assessment

Het functiegericht assessment geeft eenvoudig en doelgericht inzicht in het niveau van de relevante competenties van de medewerkers. Zo krijgt u snel, eenduidig en objectief inzicht in het niveau per competentie per medewerker.

Voorafgaand aan het assessment bepalen we, in samenwerking met u, welke competenties essentieel zijn voor het slagen van de medewerkers in een bepaalde functiegroep. Misschien heeft u hier al een duidelijk beeld van of zoekt u nog hoe de functie toekomstbestendig gemaakt wordt.

Wij helpen u graag met het definiëren van de functieprofielen en de bijbehorende competenties, bestaande uit: kennis, vaardigheden en houding & gedrag. De volgende thema’s zijn vaak de aanleiding voor een functiegericht assessment: herijking strategie, reorganisatie, invoeren/ updaten competentiemanagement, aanpassen functieprofielen en de wens om gericht aan de ontwikkeling van medewerkers te werken.

Stappenplan

Stap 1 Intake: We bespreken gezamenlijk de aanleiding en doelen van het functiegericht assessment. Wie is de doelgroep, welke resultaten wilt u bereiken en waarvoor wilt u die gebruiken? Welke instrumenten wilt u inzetten? Welke kennis en vaardigheden hebben de medewerkers nodig voor hun functie en op welk niveau moeten deze zijn? Welke houding en gedrag zijn belangrijk voor deze functie?

Stap 2 Plan van Aanpak: In het plan van aanpak staat wat de doelstellingen zijn, wat onderzocht wordt, op welke manier we gaan meten en ontwikkelen en hoe we u als opdrachtgever op de hoogte houden. Daarnaast geven we aan hoe de medewerkers geïnformeerd worden en welke gegevens met wie gedeeld worden.

Stap 3 Uitvoering: HabiTask werkt met deskundige en betrokken docenten, coaches en acteurs. Objectiviteit en professionaliteit staan voorop. De deelnemers worden voorafgaand uitgebreid gebrieft over de achtergronden en doelen van het traject.

Stap 4 Rapportage: We rapporteren wat de niveaus van de medewerkers zijn op de benoemde gebieden: kennis, vaardigheden, en eventueel persoonlijkheid en motivatie. Ook doen we aanbevelingen hoe deze medewerker het best gefaciliteerd kan worden in zijn/haar ontwikkeling. Wat heeft de medewerker nodig om op het gewenste niveau voor zijn/haar functie te komen?

Instrumenten

Kennistoets: Met ervaren vakdocenten hebben we een grote variatie aan kennistoetsen ontwikkeld voor verschillende functies. Deze toetsen kunnen we aanpassen aan de inhoud en kennisgebieden van de desbetreffende functie bij uw corporatie.

Praktijktoets: Met een praktijksimulatie observeren en toetsen we of de kennis juist wordt toegepast. Deze praktijksimulatie geeft ook inzicht in het niveau van de vaardigheden van de medewerker.

Assessment: Met wetenschappelijk onderbouwde assessments wordt het niveau van de competenties, persoonlijkheid, capaciteiten en drijfveren in kaart gebracht.

Ook zij kiezen voor HabiTask