Vragen? Bel 0182 - 302 444

Klantcase werving en selectie Woondiensten Aarwoude

Intro Woondiensten Aarwoude is een woningcorporatie met ongeveer 2.000 woningen in Nieuwkoop, Kaag, Braassem en omgeving. Een corporatie met een sterke focus op de primaire doelgroep. Kent haar huurders goed en de cultuur is sterk gericht op elkaar helpen. Nadat de vorige bestuurder wegging, werd de toenmalige Manager Wonen benoemd tot bestuurder. Toen de Manager…

Lees verder

Klantcase Woonbedrijf

De (senior) klantbeheerders van Woonbedrijf zijn zelf met de vraag gekomen voor een schrijftraining. Het programma van HabiTask sprak hen aan, dus werd HabiTask uitgenodigd een aanbod te doen. Voor HabiTask is het bij een schrijftraining van belang dat iedereen vanuit dezelfde (bedrijfs)filosofie en huisstijl schrijft. Woonbedrijf vond het mooi dat het initiatief uit de…

Lees verder

Evaluatie werving Velison Wonen

Velison Wonen in IJmuiden is een woningcorporatie die ambitieuze stappen wil maken in het meer datagedreven beslissingen nemen over vastgoed. De randvoorwaarden zijn er: De nieuwste software en een duidelijk portefeuilleplan. Wat nog ontbrak was iemand die ervoor ging zorgen dat deze data betrouwbaar en beschikbaar is, en analyses daarop maakt. Daarom ging Velison Wonen…

Lees verder

Referentie Klantgericht Schrijven bij Woonbedrijf

Ik heb een training klantgericht schrijven van Mart meegemaakt. Mart weet snel tot de kern te komen en geeft snel aan wat er beter kan in mijn/onze manier van schrijven. Met een grote dosis humor en spontaniteit is de training erg leuk en tegelijk confronterend. Je gaat aan de slag met concrete voorbeelden uit je…

Lees verder

Evaluatie Elementaire Bouwkunde

Begin oktober 2017 hebben 11 cursisten de vierdaagse cursus Elementaire Bouwkunde gevolgd. Wij evalueren dit traject met Serena, Verhuurmakelaar bij een woningcorporatie in Rotterdam. Na werkzaam te zijn geweest in het commerciële vastgoed heeft ze de overstap gemaakt naar een woningcorporatie. Bij HabiTask heeft ze in die tijd de Leergang Verhuurmakelaar gevolgd, waar ze erg tevreden…

Lees verder

Referentie Nulmeting Klantgericht en efficiënt werken – Pré Wonen

Waar zit de kracht in de organisatie en het team? Wat moet nog extra aandacht krijgen? Het afgelopen jaar heeft HabiTask in nauwe samenwerking met Pré Wonen een ontwikkeltraject georganiseerd voor 11 verhuurmakelaars. Het leverde saamhorigheid, inzicht in de kracht van de organisatie en een praktisch overzicht (adviesrapport) met mogelijke ontwikkelingen op. Na de reorganisatie…

Lees verder

Opleiding verhuurconsulenten – Haag Wonen

Haag Wonen

In de afgelopen jaren volgende de veranderingen in het vak van verhuur elkaar snel op. Hier kregen ook de verhuurconsulenten van Haag Wonen mee te maken. Naast inhoudelijke wijzigingen in het vakgebied, kregen ze ook te maken met reorganisaties en hogere eisen aan vastlegging en verantwoording (van bv. inkomensgegevens). In juni 2016 wilde het management…

Lees verder

Evaluatie begeleiding na Fusie MeerWonen

Op 1 juli 2015 ontstond MeerWonen uit een fusie van Buitenlust en Alkemade Wonen. Beide organisaties hadden hun eigen DNA, die samengesmolten moest worden tot een nieuw, vooruitstrevend DNA. De nieuwe bestuurder, Peter Hoogvliet, heeft HabiTask gevraagd een cultuurtraject met de nieuwe organisatie in te zetten. Annemarieke Nagel heeft in opdracht van HabiTask heeft een…

Lees verder

Wijkgericht werken – Woonwenz

Logo woonwenz

Gemeente, corporaties en maatschappelijke partners willen het stadsdeel Blerick in Venlo aanpakken. Zij willen dit met de bewoners doen, hen de regie laten nemen en hen in hun kracht zetten door richting te geven en ruimte te laten: de buurt bestuurt. Dit vraagt om andere manieren van samenwerken zowel met de bewoners als tussen de…

Lees verder