Evaluatie begeleiding na Fusie MeerWonen

Op 1 juli 2015 ontstond MeerWonen uit een fusie van Buitenlust en Alkemade Wonen. Beide organisaties hadden hun eigen DNA, die samengesmolten moest worden tot een nieuw, vooruitstrevend DNA. De nieuwe bestuurder, Peter Hoogvliet, heeft HabiTask gevraagd een cultuurtraject met de nieuwe organisatie in te zetten. Annemarieke Nagel heeft in opdracht van HabiTask heeft een traject van een jaar begeleid. Het MT van MeerWonen koos voor HabiTask vanwege onze waarderende aanpak: Haal inspiratie en energie uit dat wat goed gaat, rekening houdend met verschillende manieren waarop mensen met veranderingen omgaan. De praktijkgerichte interventies waren vooral gericht op de cultuurdragers (leidinggevenden), zodat de nieuwe cultuur stevig verankerd wordt in de organisatie. Daarnaast heeft Annemarieke een aantal sessies met de afdelingen Wonen en Vastgoed verzorgd om de onderlinge samenwerking tussen de medewerkers te helpen versterken. In het vervolg van de organisatieontwikkeling zal verder aandacht besteed worden aan de deelname van alle medewerkers van de organisatie.  Met behulp van een op maat gemaakte cultuurscan hebben de medewerkers en leidinggevenden hun oordeel gegeven over de organisatiecultuur, zowel aan het begin- en aan het einde van het traject. Hieruit kwam een duidelijke ontwikkeling van de cultuur in de gewenste richting naar voren.

Na een jaar is het traject afgerond en evalueren we met Peter Hoogvliet, bestuurder MeerWonen.

We zijn gestart met een relatief klein traject, waarin we ruimte gehouden hebben voor situaties die we tegen zou kunnen komen in de praktijk. Hoe is deze aanpak bevallen?

Hoogvliet: “Ik geloof in organische groei. Daar sloot deze aanpak goed bij aan. Tijdens het traject kwamen we inderdaad zaken tegen die we niet verwacht hadden in de samenwerking en interne communicatie, maar die konden direct aangepakt worden. HabiTask onderscheidde zich door niet strak in een systeem te denken. Anderzijds hielden we wel vast aan de gezamenlijk geformuleerde waarden en visie.”

Jullie hebben gekozen om 2 cultuurscans te doen, om bij de start inzicht te geven in de waarden en overtuigingen van ieder individu. En aan het einde om de ontwikkeling zichtbaar te maken. Hoe is dit bevallen?

Hoogvliet: “De eerste cultuurscan gaf goed in zicht in wat nodig was qua ontwikkeling. Het gaf openheid richting elkaar en erkenning voor ieders waarden. De laatste cultuurscan is uitgevoerd in december 2016. We merkten in het najaar van 2016 al dat de sfeer erg goed is. De uitkomsten van de 2e cultuurscan was niet compleet nieuw, maar vooral een bevestiging dat het goed loopt binnen en tussen de teams. De ontwikkeling is in die zin sneller gegaan dan we verwacht hadden.”

Zijn er nog verbeterpunten voor ons?

“Een organisch proces vraagt wel regelmatig afstemming tussen ons als opdrachtgever en jullie als opdrachtnemer, en voortdurend inzicht in welke afspraken gemaakt zijn. Dit was in het begin even zoeken. Verder heb ik geen verbeterpunten.” We hebben er bij dit traject bewust voor gekozen om de aandacht op de ‘zachte’ kant van het nieuwe bedrijf te leggen’. Bij de verder ontwikkeling van het bedrijf gaan we ook meer aandacht besteden aan het formuleren en bewaken van operationele doelstellingen die in het verlengde liggen van de geformuleerde visie.