Klantcase Pré Wonen

Waar zit de kracht in de organisatie en het team? Wat moet nog extra aandacht krijgen?

Het afgelopen jaar heeft HabiTask in nauwe samenwerking met Pré Wonen een ontwikkeltraject georganiseerd voor 11 verhuurmakelaars. Het leverde saamhorigheid, inzicht in de kracht van de organisatie en een praktisch overzicht (adviesrapport) met mogelijke ontwikkelingen op.

Na de reorganisatie bij Pré Wonen werd een nieuwe manier van werken gelanceerd en werden de taken uitgebreid voor het nieuwe team van verhuurmakelaars. Het motto was: “De klant centraal en meer als accountmanager werken en technische verantwoordelijkheid voor het mutatieonderhoud richting de aannemer”. Dit betekende dat van de verhuurmakelaars zowel technische kennis werd verwacht als de juiste houding en gedrag richting de klant en aannemers. Waar konden ze elkaar versterken? De Nulmeting bleek een efficiënt instrument om de kennis en elders verworven competenties in kaart te brengen en van daaruit verdere ontwikkeling te plannen.

Jos Dekker, Manager Klant en Wonen bij Pré Wonen:

“Wij zochten een methode om de verhuurmakelaars te ondersteunen in hun ontwikkeling. HabiTask wees ons op de mogelijkheden van een ontwikkelassessment waaraan een nulmeting vooraf zou gaan. Het sprak ons aan dat zowel de meting en de assessments geheel op maat waren voor Pré Wonen en de makelaars persoonlijk door de trainers en de opleidingsadviseur werden begeleid in het proces.”

Nulmeting op vier gebieden

Voor Pré Wonen kozen we gezamenlijk voor het bepalen van een startniveau op vier gebieden: Technische kennis, Juridische kennis, Communicatie en onderhandelen met de huurder en Samenwerken met de aannemer. Samen met de trainers werden digitale kennistoetsen ontwikkeld. Het assessment waarin onderhandeling met de huurder centraal staat werd in de woning van de huurder uitgevoerd met een acteur. Ook de wijze van samenwerking met de aannemer werd zichtbaar gemaakt door een praktijkassessment.

Voorafgaand zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende aannemers en werd van beide kanten inzichtelijk wat er beter kan in de opdrachtverstrekking richting aannemer(s).

De acteur stond in direct contact met de medewerker om met elkaar de feedback te bespreken. De medewerker kreeg zelf inzicht in zijn/haar ontwikkelpunten, waardoor motivatie ontstond om hiermee aan de slag te gaan en deze te delen met het team.

Vertrouwen en integriteit

Voor aanvang zijn alle deelnemers uitgebreid geïnformeerd en was er ruimte voor vragen. Natuurlijk was er toch een zekere spanning, maar vanuit Pré Wonen is er tijdens de werkoverleggen veel aandacht besteed aan hoe een ieder er op dat moment voor stond. Wat betekent dit voor jou? Hoe kunnen we elkaar helpen? Hierdoor is er veel vertrouwen ontstaan in elkaar, de leidinggevenden en de trainers en assessoren van HabiTask, en hebben de medewerkers de twee praktijkassessments als heel plezierig en waardevol ervaren.

Het traject is inmiddels afgerond en de reacties waren zeer positief. Alle deelnemers hebben een eigen rapport gekregen waarin ingezoomd werd op hun ‘prestaties’ en het advies over de wijze waarop zij zich nog kunnen ontwikkelen. Na toestemming van de deelnemers is een evaluatie over het potentieel van het team opgesteld voor de leidinggevenden. De evaluatie is tot stand gekomen vanuit de adviezen van de assessoren op een breed terrein. Reflecterend op het traject bleek dat de kennismix in het team excellent was. De kracht is nu om deze expertise te delen om als team te groeien en een gezamenlijk beeld te vormen omtrent processen en systemen.

HabiTask heeft een ruime ervaring met het opleiden en toetsen van verhuurmakelaars en andere functiegroepen. Al enkele jaren doen wij dit tevens in de vorm van een 1,5 jaar durend traineeship. Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs: Tel: 0182-302444

Wij staan voor kwaliteit

Jij bepaalt de uitgangspunten, wij verzorgen de best mogelijke invulling om de doelen te bereiken.

energiek
Energiek

We hebben passie voor de dingen die we doen. Enthousiasme om mensen en organisaties te helpen ontwikkelen en te zien hoe hun potentieel tot bloei komt.

vernieuwend
Vernieuwend

HabiTask richt zich op de professionals van morgen! We zorgen dat ons aanbod actueel is én leveren direct toegevoegde waarde voor jouw uitdagingen.

maatschappelijk hart
Maatschappelijk hart

De publieke sector past ons. We doen graag werk wat betekenisvol is. We zijn transparant, rekenen een eerlijke prijs en geven oprecht advies.

Advies nodig?

Wil je een vrijblijvend advies hoe we jouw organisatie op dit onderwerp verder kunnen helpen? Bel naar 0182 – 302 444 of vul het contactformulier in.

Incompany aanvraag