Klantcase Woonwenz

HabiTask heeft in 3 sessies de gemeente, corporaties, welzijn, bewonersondersteuning, politie en hulpverlening begeleid, om effectief te leren acteren in het (wijk)netwerk.

Gemeente, corporaties en maatschappelijke partners willen het stadsdeel Blerick in Venlo aanpakken. Zij willen dit met de bewoners doen, hen de regie laten nemen en hen in hun kracht zetten door richting te geven en ruimte te laten: de buurt bestuurt.

Dit vraagt om andere manieren van samenwerken zowel met de bewoners als tussen de maatschappelijke partners. Deze samenwerking is gericht op het vinden en versterken van elkaar, over de eigen grenzen kijken en het vinden van het gezamenlijke belang.

“Dit traject heeft ons geleerd om even achteruit te stappen en het geheel te overzien”

Peter Peeters – Gebiedsontwikkelaar Woonwenz

Met Peter Peeters, gebiedsontwikkelaar van Woonwenz, en onderdeel van stuur- en uitvoeringsgroep, evalueren we het traject.

“Het traject heeft ons geholpen om een gedeeld beeld van de opgave waar we voor staan te krijgen. We merkten dat we elkaar vooral zagen vanuit onze stereotypen van elkaar. De onafhankelijke procesbegeleiding van HabiTask hielp, omdat Joke (de procesbegeleider) geen partij is in het krachtenveld en goed benoemde wat er speelde. De belangenkaart hielp ons inzicht te krijgen in de belangen van alle partijen. Dit zorgde voor verbinding en vertrouwen. Er kwam veel energie in de groep, hoewel dit tussen de eerste 2 sessies nog alle kanten uit ging. In sessie 2 (met de partnerschapskaart) kwam dit weer bij elkaar. De rolverdeling werd helderder en we hebben concrete handvatten gekregen om samen te werken. Joke heeft ons laten zien dat we verder kunnen komen als we onze eigen belangen soms opgeven en op gelijkwaardige manier samenwerken.”

Wat was de belangrijkste les?

“Als maatschappelijk betrokken mensen hebben we de neiging om, als we een probleem zien, direct aan de slag te gaan. Vaak ieder voor zich. Dit traject heeft ons geleerd om even achteruit te stappen en het geheel te overzien. Is dit een incident, of is het structureel? Moet ik hier in actie komen, of kan iemand anders dat beter doen? Speelt het alleen hier, of breder, en hebben we hier al eerder een oplossing voor bedacht.”

“We geven het hele traject een 8.” 

Ook de deelnemers zijn enthousiast, ze geven het traject gemiddeld een 8,3. Thijs van politie Venlo: “ Ook Freddy van Synthese, welzijn is enthousiast: “Het traject was zeer goed. Er was vooral veel aandacht voor interpersoonlijke relaties en het uitspreken van verwachtingen. Joke voelde goed aan waar bij stil gestaan moest worden.

De docent wist te boeien  en ons op een prettige manier aandacht te geven. De inhoud is goed toepasbaar.”
Thijs - Politie Venlo
“Het traject was zeer goed. Joke voelde goed aan waar bij stil gestaan moest worden.”
Freddy - Synthese Welzijn

Wij staan voor kwaliteit

Jij bepaalt de uitgangspunten, wij verzorgen de best mogelijke invulling om de doelen te bereiken.

energiek
Energiek

We hebben passie voor de dingen die we doen. Enthousiasme om mensen en organisaties te helpen ontwikkelen en te zien hoe hun potentieel tot bloei komt.

vernieuwend
Vernieuwend

HabiTask richt zich op de professionals van morgen! We zorgen dat ons aanbod actueel is én leveren direct toegevoegde waarde voor jouw uitdagingen.

maatschappelijk hart
Maatschappelijk hart

De publieke sector past ons. We doen graag werk wat betekenisvol is. We zijn transparant, rekenen een eerlijke prijs en geven oprecht advies.

Advies nodig?

Wil je een vrijblijvend advies hoe we jouw organisatie op dit onderwerp verder kunnen helpen? Bel naar 0182 – 302 444 of vul het contactformulier in.

Incompany aanvraag