Werving St. Joseph – Wijkconsulent

Bij Woonstichting St. Joseph ontstond door het vertrek van een wijkconsulent een vacature. Door alle ontwikkelingen in het maatschappelijke speelveld, wilde St. Joseph een stevige en enthousiaste wijkconsulent aan zich binden. HabiTask werd gevraagd om de werving te verzorgen, omdat we de organisatie al kenden door 2 eerdere wervingstrajecten. Inmiddels is het werving- en selectietraject achter de rug en blikken we terug met de klant.

Offerte en planning

St. Joseph wilde zo snel mogelijk een nieuwe wijkconsulent. Uiteindelijk heeft HabiTask binnen 6 weken na het eerste gesprek de kandidaten gepresenteerd bij St. Joseph.
“De offerte klopte, de planning was duidelijk en de afspraken zijn helemaal nagekomen. Ook het inplannen van de gesprekken is voortvarend door HabiTask verzorgd. De doorlooptijd had van ons nog korter gemogen.”

Communicatie tijdens werving

HabiTask vindt het belangrijk om tijdens de werving continu contact te houden om de opdrachtgever een goed beeld van aantal en kwaliteit van de kandidaten te geven.
“De communicatie was goed en duidelijk.”

Kwaliteit en aantal kandidaten

Uiteindelijk draait het er natuurlijk om dat de klant de best passende kandidaten voor de functie bij zijn corporatie krijgt.
“Alle kandidaten waren prima kandidaten, de kwaliteit was echt erg hoog. We merken dat HabiTask de organisatie goed kent, waardoor ze een goede selectie kunnen doen. Het was ook erg leuk dat we echt keuze hadden, iedereen voldeed aan het profiel, maar er was nog verschil in gewicht en persoonlijkheid. Dit was goed verdeeld.

Omschrijving kandidaten, overeenkomst jullie observatie.

Samen met de klant formuleren we (harde en zachte) criteria waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarnaast schrijven we een stukje over de persoonlijkheid van de kandidaten.
“De korte stukjes waren erg helder, de omschrijving goed en erg herkenbaar. Na afloop van ons gesprek met de kandidaat, bleek onze indruk goed overeen te komen met die van jullie. We hadden een goed beeld van kandidaten vooraf en het was herkenbaar achteraf.
Uiteindelijk hebben we voor Rik (de nummer 1 kandidaat in de beoordeling van HabiTask) gekozen. Hij is echt een kei die ons zeker verder gaat helpen in deze lastige tijd.”

 

Eerder wierf HabiTask ook een manager vastgoed en een projectconsulent voor St. Joseph.