Vragen? Bel 0182 - 302 444

Groei en ontwikkeling in Sociaal Beheer

Sociaal beheer maakt het verschil in de wijk. Corporaties spelen hierin een grote rol met hun zorg voor de huurders. De veranderende samenleving zorgt dat we anders moeten handelen dan we gewend waren. Er worden andere vaardigheden van de medewerkers gevraagd. Luisteren naar de huurder en samenwerken met partners worden steeds belangrijker. Bekijk de vlog over…

Lees verder

Nieuwsbrief juni 2017

De nieuwsbrief van juni is weer verzonden! Heb je ‘m nog niet ontvangen in je mailbox? Bekijk onze nieuwsbrief dan hier online. Wil je de nieuwsbrief volgende keer wel ontvangen in je mailbox? Schrijf je dan in! Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief op onze website: ·         HabiTalk: Bouwstenen voor een succesvolle opleiding ·         NIEUW: leerlijn…

Lees verder

NIEUW: leerlijn sociaal beheer

Sociaal beheer maakt het verschil in de wijk. We hebben bewondering voor de professionals die in de wijken actief zijn voor en met diverse doelgroepen en voor grote uitdagingen staan. We faciliteren graag in de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaring. We zijn daarom trots op onze nieuwe leerlijn Sociaal beheer. Deze leerlijn bestaat uit drie leergangen….

Lees verder

Leefbaarheid in de kwetsbare wijken onder druk

Bijna de helft van de inwoners van achterstandsbuurten ging er sinds 2012 in leefbaarheid op achteruit. Zo staat in het onderzoek dat is uitgevoerd door Platform31 in opdracht van de G32, het stedennetwerk van middelgrote steden in Nederland. Oorzaken van deze achteruitgang worden genoemd de economische crisis, de ingezakte woningmarkt, de versobering van de verzorgingsstaat,…

Lees verder

Netwerk-leren: Soms lastig; wel effectief

Wijkregisseur

Stel je eens voor dat huurders en/of wijkbewoners elkaar helpen om hun wijk nog prettiger leefbaar te maken. Waar mensen elkaar uitdagen met vernieuwende initiatieven of een knelpunt gezamenlijk willen oplossen. Waar het vanzelfsprekend is dat bewoners en professionals in de wijk samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Waar er vertrouwen en respect is. Met als…

Lees verder

Wijkgericht werken – Woonwenz

Logo woonwenz

Gemeente, corporaties en maatschappelijke partners willen het stadsdeel Blerick in Venlo aanpakken. Zij willen dit met de bewoners doen, hen de regie laten nemen en hen in hun kracht zetten door richting te geven en ruimte te laten: de buurt bestuurt. Dit vraagt om andere manieren van samenwerken zowel met de bewoners als tussen de…

Lees verder