Vragen? Bel 0182 - 302 444

Teamontwikkeling

Corporaties succesvoller maken, dat is de passie van HabiTask. Een omgeving creëren waar professionals kunnen excelleren. Want de kracht ligt bij de medewerkers. En de wereld ontwikkelt zo snel, dat kritische, energieke en vernieuwende medewerkers nodig zijn. Daar dragen we graag aan bij.  

Steeds meer corporaties vragen HabiTask voor complexe ontwikkelvraagstukken. Het einddoel bepaalt u, wij helpen het te bereiken. Onze organisatieadviseur helpt om samen met u een pad te ontwikkelen naar bv. meer zelfsturing, nieuwe vormen van leiderschap, zicht op kwaliteit van teams, verbetering van samenwerking en meer regie van medewerkers.

Vlootschouw / nulmeting

Met de vlootschouw geven we snel inzicht in het niveau van kennis en vaardigheden van een individu of team. Vervolgens geven we inzicht in de mate waarin kennis en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden, en wat nodig is om deze ontwikkeling te kunnen realiseren. Hiervoor we hebben we een verschillende testen ontwikkeld die inzicht geven in het huidige niveau en het potentieel van het individu, team of organisatie.

Het functiegericht assessment geeft eenvoudig en doelgericht inzicht in het niveau van de relevante competenties van de medewerkers. De potentieelscan geeft  zicht op de talenten van de medewerkers. Daarnaast bieden we gevalideerde assessments om competenties en ontwikkelpotentieel te toetsen.

Samenwerking teams

Een team kan samen veel sterker zijn dan de losse individuen bij elkaar opgeteld. Juist door diversiteit, verschil in kwaliteiten kunnen complexere problemen sneller opgelost worden. Dit vraagt wel dat de teamleden van elkaar weten welke kwaliteiten, overeenkomsten en verschillen er zijn. En dat deze er ook mogen zijn en gewaardeerd worden. Daarnaast dat teamleden van elkaar willen leren en elkaar aanspreken. Dit vraagt om openheid en vertrouwen.

HabiTask helpt graag om uw team hierin vooruit te helpen. Door te waarderen wat er is, maar ook te benoemen welke patronen hinderen. En naar nieuwe manieren te zoeken hoe de samenwerking bevorderd kan worden.

We ondersteunen o.a. teams om te gaan met verandering en nieuwe manieren van samenwerken.

Organisatiewijziging

Organisatiewijzigingen, zoals fusie of reorganisatie, zijn ingrijpende trajecten, die soms sterke emoties bij medewerkers opwekken. HabiTask heeft aandacht voor de organisatie; wat is beste inrichting van afdelingen en processen? En tegelijkertijd ook aandacht voor de medewerkers; hoe kunnen zij zo goed mogelijk meegenomen worden in de verandering? Welk aandeel wordt van hen verwacht, en hoe kunnen ze zelf regie nemen over hun toekomst?

HabiTask heeft recent een corporatie begeleid die gefuseerd is, om beide organisaties, met hun eigen cultuur, leiderschap en processen, te integreren tot 1 organisatie, met gedeelde kernwaarden en heldere processen.

Ook zij kiezen voor HabiTask