Vragen? Bel 0182 - 302 444

Governance

Vanwege de ambitie om corporaties blijvend te verbeteren, ook in hun Governance, is op 1 januari 2018 onze directeur gestart met een nieuwe zusteronderneming: Raderwerk. Raderwerk richt zich op werving & selectie, zelfevaluatie en training voor maatschappelijke ondernemingen, waaronder corporaties. Dit vanuit de onderstaande visie:

‘Organisaties in het sociale domein laten sprankelen, ruimte geven voor professionaliteit en waardengericht toezicht bevorderen. Raderwerk staat voor diversiteit, zelfreflectie, oprechte aandacht en zeggenschap voor de stakeholders.’

Kijk op www.raderwerk.com voor meer informatie.

Ook zij kiezen voor HabiTask