Vragen? Bel 0182 - 302 444

Governance

HabiTask verzorgt Werving & Selectie, Zelfevaluatie en Masterclasses voor Raden van Toezicht van Woningcorporaties.

Werving toezichthouders 2.0

Door alle maatschappelijke veranderingen en de verzakelijking in de non profit sector is een goed gekwalificeerde Raad van Commissarissen harder nodig dan ooit. Vrijblijvendheid is niet meer aan de orde. Als HabiTask werven en selecteren wij dan ook toezichthouders die integer, authentiek en verbindend zijn. Door ons omvangrijke netwerk kunnen wij in brede kring werven.

Open en transparante werving en zorgvuldige procedures van wij van groot belang. Wij werken bij de benoeming van toezichthouders intensief samen met de selectie- en adviescommissie van de Raad van Commissarissen. Gezamenlijk doorlopen wij alle stappen, van het opstellen van een profielschets tot de uiteindelijke voordracht van een kandidaat.

Daarbij hechten wij veel aandacht aan de gewenste persoonlijkheid van een kandidaat. Wij kijken niet alleen naar de kennis en competenties maar besteden ook veel aandacht aan zaken als integriteit, motivatie, persoonlijke instelling en de complementariteit als teamlid. Indien gewenst kunnen wij een geschiktheidstoets uitvoeren.

Meer weten wij wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om onze visie en aanpak toe te lichten.

Zelfevaluatie

Als Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht) heeft u vanuit uw toezichthoudende rol als belangrijke taak het impliciet en expliciet goedkeuren van besluiten van het bestuur. Daarnaast heeft de Raad richting bestuur een belangrijke adviserende functie en vervult de rol van werkgever. Dat dit gewichtige en omvangrijke taken zijn, die eveneens maatschappelijk in belang toenemen, mag duidelijk zijn.

Om de rol van commissaris goed te kunnen vervullen is het van belang dat de leden over de juiste individuele kwaliteiten beschikken en dat zij als team effectief samenwerken. Een gestructureerde zelfevaluatie maakt het functioneren van individuele leden en de Raad als collectief inzichtelijk en draagt daarmee bij aan het beter functioneren van de Raad.

HabiTask begeleidt Raden van Commissarissen en Toezicht bij hun (periodieke) zelfevaluatie. We hanteren een methode waarbij zowel aandacht is voor de ‘harde’, beleidsmatige als de ‘zachte’ gedragskant van het functioneren. Dat betekent dat de zelfevaluatie zich niet alleen richt op het goed voldoen aan codes of het toepassen van voorschriften, processen en aanwezigheid van deskundigheid, maar zich ook richt op het persoonlijk functioneren en het gedrag in de interactie met bestuurders.

De uitkomsten van de evaluatie worden met uw Raad besproken, onder deskundige begeleiding van HabiTask. De diepgang en opzet van de evaluatie worden afgestemd op uw Raad en organisatie. Daarmee voorkomt u dat de zelfevaluatie een verplicht nummer is, waarin men om de hete brei heen draait. En maakt van uw zelfevaluatie een effectieve bijeenkomst met concrete verbeterpunten en monitoringsafspraken.

Meer weten wij wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om onze visie en aanpak toe te lichten.

Ook zij kiezen voor HabiTask