Vragen? Bel 0182 - 302 444

Leiderschap

Leiderschap kan je niet onderwijzen. Leiderschap kan je alleen leren. -Harold S. Geenen

Corporatiemedewerkers staan onder druk om mee te veranderen met vernieuwingen en ambities, terwijl ze de neiging hebben zich onbewust vast te houden aan vaste en bekende patronen. Vanuit een gevoel van onmacht raken medewerkers disengaged: nemen afstand of raken gefrustreerd. Dit leidt tot een soort gelatenheid, terwijl er steeds meer een beroep wordt gedaan op hun pro-activiteit, professionaliteit en zelfredzaamheid.

Het motiveren en meenemen van medewerkers in verandering vereist naast een duidelijke visie, sterk leiderschap dat in staat is het onderling vertrouwen te versterken. Op zoek gaan naar ineffectieve patronen bij jezelf, in het team en in de organisatie. En vervolgens deze weten te doorbreken en om te vormen (transformeren) in effectieve patronen. Het transformeren is een kwetsbaar proces en vereist naast (zelf)vertrouwen ook een duidelijke visie op medewerkers, teamdynamiek en organisatiedynamiek. Als leider moet je in staat zijn lastige onderwerpen onder ogen te zien. Dit vergt van leiders dat zij in staat zijn te verbinden en mensen bij elkaar te brengen en te houden. Vanuit de relatie komen blijvende veranderingen tot stand en komen mensen meer tot hun recht. Met oog voor mens én resultaat.

Werkwijze 

De tools die we hanteren om leiderschap en samenwerking te verbeteren, zijn onder andere:

  • Systemisch werken: Door leiderschap en samenwerking niet alleen verbaal (met woorden) te benaderen, maar ook mensen fysiek te laten voelen, wordt dynamiek in teams zichtbaar.
  • Deep democracy: We zijn geneigd de minderheid te negeren, of als ‘lastig’ te bestempelen, maar in de mening van de minderheid, zit wijsheid, die je als leider wilt gebruiken om goede beslissingen te nemen. Hoe ga je met de minderheidsstem om?
  • MBTI: Verschillende persoonlijkheidstypes vergen een andere manier van leidinggeven. Authentiek leiderschap begint bij jezelf, om de verbinding te maken naar anderen.
    High performing teams: Hoe faciliteer je als leider dat je team hoog scoort op zowel positiviteit als productiviteit? (zie afbeelding). M.b.v. een assessment (0-meting) wordt bepaald waar je team staat en hoe het team ervoor staat na interventies (1-meting).

Wat levert het op?

  • Versterking van je leiderschapsrol
  • Meer engagement van medewerkers
  • Meer plezier in het omgaan met verschillen
  • Een effectiever team

Ook zij kiezen voor HabiTask